OUG nr.70 din 2023 completari pensii publice

∞ Retrageți-vă de la muncă, dar nu de la viață ∞

OUG nr.70 din 2023 completari pensii publicepentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice

Art. I. — Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 29, alineatele (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(11) Locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă:

 • în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 1 septembrie 2023,
 • sunt locuri în condiții deosebite de muncă, potrivit legii,
 • până la normalizarea de către angajator a condițiilor de muncă.

(12) Perioada de activitate desfășurată în locurile de muncă prevăzute la alin. (11) constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă pentru care angajatorii datorează contribuția de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) încadrate în condiții speciale de muncă:

 • în baza avizelor menținute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale,
 • reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sunt locuri de muncă în condiții speciale de muncă.
 După articolul 165 se introduce un nou articol, art. 1651, cu următorul cuprins:

Art. 1651.— Adeverințele eliberate de angajatori sau de către deținătorii legali de arhive, precum și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispozițiilor legale în vigoare se certifică prin ștampilă și semnătură olografă:

 • a conducătorului entității sau
 • a persoanei delegate în acest sens.

Art. II. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2020:

 • pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și
 • pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021,
 • se modifică după cum urmează:
La articolul II, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. II. — (1) Până la data de 31 decembrie 2024, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul actului adițional la contractul de asigurare socială este prevăzut în anexa nr. 2.”

La articolul V, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. V. — (1) Plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2024. 

(3) În situația în care, la data de 31 decembrie 2024, contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.”

Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. III. — (1) Termenul de încadrare în categoria funcțiilor contractuale prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 23 august 2021, aprobată prin Legea nr. 362/2022:

 • se prelungește până la data de 31 august 2024,
 • personalul desfășurând activități în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii în vederea eficientizării operaționale și serviciile electronice avansate pentru sistemul național de pensii
 • prin digitalizare și recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii conform Planului național de redresare și reziliență din cadrul R6. Reforma sistemului public de pensii, investiția 10, jalon 240 — Sistemul informatic din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice și I9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată, jalon 239 — Toate dosarele de pensii recalculate.
Activitățile prevăzute la alin. (1) au în vedere, fără a fi limitative, următoarele acțiuni:
 • a) determinarea stagiilor de cotizare și a numărului de puncte:
 1. pentru perioadele de vechime în muncă realizate anterior datei de 1 aprilie 2001,
 2. în baza informațiilor existente în arhiva electronică, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, 
 • b) emiterea deciziilor de pensii în sistem centralizat și transmiterea acestora către casele teritoriale de pensii în vederea verificării, îndosarierii, împlicuirii și transmiterii către pensionari;
 • c) recalcularea dosarelor de pensii provenite din vechiul sistem al agricultorilor, prin determinarea numărului de puncte conform noii formule de calcul al pensiilor, emiterea și transmiterea deciziilor de pensii către pensionari.

(3) Posturile contractuale vacante din cadrul caselor teritoriale de pensii, prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, aprobată prin Legea nr. 362/2022, urmează aceeași procedură prevăzută la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, aprobată prin Legea nr. 362/2022.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.