HG nr.924 din 2017 procedura reevaluare locuri de munca

∞Este mult mai apreciat ceea ce se obține prin multă muncă∞

HG nr.924 din 2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice     ART. 1 din HG nr.924 din 2017     Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale:    …

OUG nr.70 din 2023 completari pensii publice

∞ Retrageți-vă de la muncă, dar nu de la viață ∞

OUG nr.70 din 2023 completari pensii publice – pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice Art. I. — Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică și se completează după cum urmează: La articolul 29, alineatele (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(11) Locurile…

Legea nr. 197 din 2012 calitatea in servicii sociale

∞ Diferența dintre posibil și imposibil stă doar în determinarea ta ∞

Legea nr. 197 din 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale ART. 1 din Legea nr. 197 din 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale     (1) Prezenta lege reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.     (2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor serviciilor…

HG nr.278 din 2002 masuri prevenire somaj

∞Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci∞

HG nr.278 din 2002 măsuri prevenire șomaj pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora PROCEDURI privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a prevederilor cap. IV “Măsuri pentru…

Legea nr. 200 din 2004 recunoasterea calificarilor

∞ Cea mai bună cale să ai o idee bună este să ai multe idei ∞

Legea nr. 200 din 2004 recunoasterea calificarilor privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România CAPITOLUL I    Dispoziţii generale     ART. 1 din Legea nr. 200 din 2004 recunoașterea calificărilor (1) Prevederile prezentei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru:     (2) Prevederile prezentei legi se aplică, de asemenea:    …

HG nr. 277 din 2002 acreditare furnizori servicii

∞Învăţătura fără gândire este muncă irosită, gândirea fără învăţătură este primejdioasă∞

HG nr. 277 din 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă ARTICOL UNIC din HG nr. 277 din 2002 acreditare furnizori servicii Se aprobă Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă…

Ordin nr. 1832/856/2011 Clasificarea ocupatiilor

∞ Munca este refugiul oamenilor care nu au ceva mai bun de făcut ∞

Ordin nr. 1832/856/2011 Clasificarea ocupatiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) ART. 2 (1) Clasificarea ocupaţiilor din România: (2) În vederea asigurării tranziţiei:     1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii…

OUG nr.163 din 2020 completare stagiu cotizare pensie

∞ Cea mai înaltă măsură a valorii o dai de fapt în timpul confruntărilor la care te supune viața ∞

OUG nr.163/2020 completare stagiu cotizare pensie pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii ART. I  (1) Prin derogare de la prevederile din: (2) Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul…

HG nr.924 din 2017 procedura reevaluare locuri de munca

∞ Un om care nu muncește nu știe să prețuiască munca altuia ∞

Hotărârea nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare locuri de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice    ART. 1  Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din…

HG nr.423 din 2019 norme legea uceniciei

∞ Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci ∞

HG nr.423 din 2019 modificare norme la legea uceniciei pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind uceniciei la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 855/2013 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, publicată…