Legea nr.112 din 1995 imobile trecute la stat

Primul principiu în viață: să nu te dai bătut în fața oamenilor sau a întâmplărilor

Legea nr.112 din 1995 imobile trecute la stat reglementează situaţia juridică a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. CAP. 1  Dispoziţii generale ART. 1 Foştii proprietari – persoane fizice – ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945,…

Legea locuintei nr. 114 din 1996

Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte

Legea locuintei nr. 114 din 1996 Republicata a fost modificată prin mai multe acte normative.    CAPITOLUL I   Dispoziţii generale din Legea locuintei nr. 114 din 1996  ART. 1 Legea locuintei nr. 114 din 1996 reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor. ART. 2 din Legea locuintei nr. 114…

Legea nr. 255 din 2010 expropriere pentru utilitate publica

Ambiția este entuziasmul care are un scop

Legea nr. 255 din 2010 expropriere pentru utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local A fost modificată prin: CAPITOLUL I  Dispoziţii generale din Legea nr. 255 din 2010 expropriere pentru utilitate publica ART. 1 Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: Textul integral.…… Legea-nr.-255-din-2010-exproprietarea-utilitate-publica …… ShareTweetShare0 Shares

Legea nr.260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor

Casa ar trebui să fie cufărul de comori al vieții

Legea nr.260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, Republicată      ART. 1   Prezenta lege reglementează:    ART. 5     (1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca…

OUG nr. 91 din 2023 proprietate publica si privata a statului

∞Când te afli prea aproape de un munte, nu-i vezi înălțimea∞

OUG nr. 91 din 2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului, precum şi la administrarea eficientă a proprietăţilor statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative     ART. I alin.(1) din OUG nr. 91 din 2023 proprietate publica si privata a statului     (1) Bunurile…

Legea nr.193 din 2000 clauze abuzive din contracte

∞ Devii ceea ce gândeşti! Ce simţi atragi! Ce îţi imaginezi creezi! ∞

Clauze abuzive din contracte încheiate între profesionişti şi consumatori este reglementată de Legea nr.193 din 2000 CAPITOLUL I  Dispoziţii generale     ART. 1     ART. 2     ART. 3 din Legea nr.193 din 2000 clauze abuzive din contracte     CAPITOLUL II  Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante     ART. 4 (6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor…

Legea nr. 277 din 2010 alocatia pentru sustinerea familiei

∞ Să nu faci nimic e tare greu. Nu ştii când ai terminat ∞

Legea nr. 277 din 2010 alocaţia pentru susţinerea familiei Republicată CAPITOLUL I din Legea nr. 277 din 2010  Alocaţia pentru susţinerea familiei ART. 1 (1) Prin prezenta lege se instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită…

OUG nr. 51 din 2008 ajutorul public judiciar în materie civila

∞ Există un leac pentru orice durere - răbdarea ∞

Acte modificatoare ale OUG nr.51 din 2008 ajutorul public judiciar în materie civilă CAP. 1 din OUG nr.51 din 2008 Dispoziţii generale     ART. 1 Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru…

OUG nr. 97 din 2005 acte identitate ale cetatenilor romani

∞ Cu dușmanul înarmat trebuie să fii nemilos, dar cu cel învins e mai de preț bunătatea ∞

OUG nr. 97 din 2005 acte identitate ale cetăţenilor români privind domiciliul, acte identitate ale cetăţenilor români   Republicată  CAPITOLUL I   Dispoziţii generale    ART. 1 Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul care reglementează evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice şi…

OUG nr.44 din 2008 privind PFA, intreprinderi individuale

∞Nici un cetățean nu trebuie așezat atât de sus, încât să nu poată fi tras la răspundere potrivit legilor∞

OUG nr.44 din 2008 privind PFA, întreprinderi individuale privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale CAPITOLUL I     Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi…