HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila

∞ Prietenia ar trebui să fie nemuritoare, iar dușmănia pieritoare ∞

HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.     ART. 1 din HG nr.64 din 2011 metodologia privind materia de stare civila Se aprobă Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, prevăzută…

HG nr.585 din 2016 norme Legea economiei sociale

∞ La fel ca fabula, viața nu se prețuiește după durată, ci după conținut ∞

HG nr.585 din 2016 norme Legea economiei sociale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 219/2015 privind economia socială a fost publicată în: Monitorul Oficial nr.660 din 29 august 2016 NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din HG nr.585 din 2016 norme Legea…

HOTARARE nr. 525 din 1996 Regulament urbanism

∞ Orice obstacol se depășește prin perseverență ∞

HOTARARE nr. 525 din 1996 Regulament  urbanism reglementează aprobarea Regulamentului general de urbanism ART. 1 Se aprobă Regulamentul general de urbanism prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2 ART. 3 Controlul aplicării Regulamentului general de urbanism se efectuează de către compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale…

HOTARAREA nr. 1105 din 2011 modificare revisal

∞ Fie nu te apuca, fie du la bun sfârșit ∞

HOTARAREA nr. 1105 din 2011 modificare revisal pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 798 din 10 noiembrie 2011 (s-a abrogat actul modificat) Emitent: Guvernul României În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. I din HOTARAREA…

Hotarare nr. 918 din 2013 – Cadrul calificarilor

∞ Artele îndulcesc apucăturile ∞

HOTARARE nr.918 din 2013 – Cadrul calificarilor privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională…

HG nr. 1206 din 2001 norme legea administratiei locale

∞ Cel mai ușor de suportat e un rău cunoscut ∞

HG nr. 1206 din 2001 norme legea administratiei locale aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 ART. 1 Se aprobă Normele de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale…