Ordin nr. 2133 din 2005 prin inspectia tehnica periodica

∞ Bogăția te face să suporți orice, pe câtă vreme în fața mizeriei nicio fericire nu rezistă ∞

Ordin nr. 2133 din 2005 prin inspectia tehnica periodica pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1     Acte modificatoare ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:     ART. 1…

Legea nr.260 din 2017 certificare autovehicule, ITP

∞ Deschide-ți brațele către schimbare, dar nu lăsa să-ți scape valorile ∞

Legea nr.260 din 2017 certificare autovehicule, ITP pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind: Publicată în: Monitorul Oficial nr.1017 din 21 decembrie 2017 Parlamentul României adoptă prezenta lege.     ART. I Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind: Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: “ART. 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul general de…

Ordin nr. 163 din 2011 preschimbare permise conducere

∞ Omului îi trebuie un vis ca sa suporte realitatea ∞

Ordin nr. 163 din 2011 preschimbare permise conducere Ordin nr. 163 din 2011 preschimbare permise conducere privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti a fost modificat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2017 ART. 1 din Ordin nr. 163 din 2011 (1) Prezentul ordin reglementează…

Ordin nr.268 din 2010 examinare obtinere permis conducere

∞ Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la un eşec la altul fără sa îţi pierzi entuziasmul ∞

Ordin nr.268 din 2010 examinare obținere permis conducere privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere actualizat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2017 ART. 1 (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere. (2) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea condiţiilor…

HG nr.879 din 2016 norme atestare manageri TAXI

∞ Dimensiunile bunăstării se măsoară nu în mărimea veniturilor, ci în obiceiuri și în modul de viață ∞

HG nr.879 din 2016 norme atestare manageri TAXI privind aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere CAPITOLUL I     Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezentele norme reglementează pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, definiţi potrivit art. 1^1 lit….

ORDIN nr. 1501 din 2006 inmatriculare vehicule

∞ Să nu mergi înaintea judecății, până nu te-ai judecat singur înaintea dreptății ∞

ORDIN nr. 1501 din 2006 inmatriculare vehicule reglementează procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor CAP. 1 Dispoziţii generale din ORDIN nr. 1501 din 2006 inmatriculare vehicule    ART. 1  (1) Autoritatea competentă pentru coordonarea înmatriculării şi radierii autovehiculelor şi remorcilor, autorizarea provizorie sau pentru probe este Direcţia…

Regulament 2008-730-2008 omologare anvelope

∞ Cântărește mai des ce și cui spui ∞

Regulament 2008-730-2008 omologare anvelope – Regulamentul nr. 30 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziţii uniforme privind omologarea anvelopelor pentru autovehicule şi remorci A-3-a revizuire Încorporează întregul text valabil până la: Suplimentul 15 la seria 02 de modificări – Data intrării în vigoare: 10 noiembrie 2007 CUPRINS   REGULAMENT ANEXE 1. DOMENIU…

ORDIN nr. 26-36-542 din 2016 carte vehicule

∞ Aș vrea să știu ce vechime dă valoare unei scrieri ∞

ORDIN nr. 26-36-542 din 2016 carte vehicule pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului  ART. 1    Se aprobă Instrucţiunile privind cartea de identitate a vehiculului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2     ART. 3     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ANEXĂ INSTRUCŢIUNI privind…

Legea nr. 5 din 2014 schimb transfrontalier

∞ Orice sfat vei da, să fii concis ∞

Legea nr. 5 din 2014 schimb transfrontalier privind unele măsuri: CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din Legea nr. 5 din 2014 schimb transfrontalier ART. 1 (1) Prezenta lege are drept scop: (2) În vederea realizării scopului prevăzut la alin. (1), prezenta lege stabileşte: ART. 2 (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos…

HG nr.1391 din 2006 regulament circulatie rutiera

∞ Stăpânește-ți mânia, căci dacă nu este ținută în frâu, ea îți va porunci∞

HG nr.1391 din 2006 regulament circulatie rutiera pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost modificat prin: Hotărârea Guvernului nr. 56/2007, Hotărârea Guvernului nr. 480/2013, Hotărârea Guvernului nr. 11/2015 ART. 1 din HG nr.1391 din 2006 regulament circulatie rutiera Se aprobă Regulamentul de…