Controlul legalitatii certificatului de urbanism

∞ Bunăstarea nu te face bun, însă bunătatea aduce bogaţie şi toate celelalte bucurii ∞

Este posibilă exercitarea controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicţia de a construi sau care conţine alte limitări. Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute: Rolul certificatului de urbanism Rolul certificatului de urbanism este…

Semnatura olografa pe act contraventie lipsa rovinieta

∞ Suntem ceea ce facem în mod repetat. Excelenţa nu este altceva decât o obişnuinţă ∞

Semnatura olografă pe act contravenţie lipsă rovinietă a agentului constatator este obligatorie, la contravenţii constatate prin mijloacelor tehnice. Având în vedere forma de emitere şi de comunicare a procesului-verbal, semnatura olografă a agentului constatator este obligatorie. Actul Juridic Civil Actul juridic civil este o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv…

Raporturile juridice primar si unitatea administrativ teritoriala

∞ Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere ∞

Natura raporturilor juridice stabilite între primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială Raporturile juridice primar şi unitatea administrativ teritorială sunt reglementate și de norme din  Codul muncii: referitor la Codul muncii se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.  Calificarea raporturilor juridice dintre primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială…

Competenta verificarii persoanei ce i s-a incredintat vehiculul

∞ Fericirea unui om nu constă în lipsa dorinţelor, ci în cunoaşterea perfectă a lor ∞

Competenta verificării persoanei ce i s-a încredinţat vehiculul aparține exclusiv poliției rutiere. Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliţiei rutiere identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice: Competenta verificării persoanei ce i s-a încredinţat vehiculul aparține exclusiv poliției rutiere Fapta săvârşită de persoane fizice…

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

∞ Hotărârea care nu poate fi schimbată e proastă ∞

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii este reglementată prin: Legea nr. 350/2001 stabileşte obiectivele amenajării teritoriului: Legea stabileşte atribuţiile administraţiei publice centrale, judeţene şi locale în privinţa amenajării teritoriului şi a urbanismului. Legea prevede că aplicarea documentaţiei specializate de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, potrivit prevederilor sale, se asigură prin eliberarea certificatelor de urbanism…

Administratia publica locala – Principii

∞ Apreciază-ți dorințele, cântărește-ți gândurile, măsoară-ți vorbele ∞

 Administratia publica locala – Principii Principii ale Descentralizării și Deconcentrării Serviciilor Publice Conceptul de descentralizare poate fi analizat din puncte de vedere administrativ, politic, financiar etc.  Descentralizarea este transferul deciziei şi a acţiunii administrative de la nivelul administraţia centrale la nivelul autorităţilor publice din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale. Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 comunele,…