Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în constructii 

∞Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești∞

Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în construcţii Republicată CAPITOLUL I   Dispoziţii generale     ART. 1     ART. 2     ART. 3 Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a…

Legea nr. 449 din 2003 vanzarea produselor, garantii

∞ Lucrurile pe care le facem din când în când nu ne conturează viaţa, ci lucrurile pe care le facem în mod constant ∞

Legea nr. 449 din 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora Republicată Acte modificatoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014Ordonanţa Guvernului nr. 9/2016 CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta lege reglementează aspecte privind: ART. 2 În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a) consumator –…

Legea nr. 25 din 2015 protectia consumatorilor

∞ Dacă nu încerci nu știi de ce ești în stare ∞

Legea nr. 25 din 2015 aprobare OUG nr.14 din 2011 protectia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind: ARTICOL UNIC din Legea nr. 25 din 2015 Prin Legea nr. 25 din 2015 se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 16 februarie 2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind: Cu…

Legea nr. 217 din 2003 prevenirea violentei in familie

∞ Totul este trecător și nimic nu este nemișcat în lume ∞

Legea nr. 217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie Republicată CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morală şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional. (2) Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac…

Legea nr. 78 din 2000 sanctionarea faptelor de coruptie

∞ Totul se preschimbă, nimic nu dispare ∞

Legea nr. 78 din 2000 sanctionarea faptele de corupţie pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică următoarelor persoane: a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost…

Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila Republicata

∞ Mai bine o pace veșnică, decât vise despre victorie ∞

Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila Republicată CAPITOLUL I   Dispoziţii generale din Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila   SECŢIUNEA 1   Actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc ART. 1 Actele de stare civila sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei…

Legea nr. 656 din 2002 prevenirea spalarii banilor

∞ Armele sunt teribile în mâinile acelora cărora nu le-a mai rămas nici o speranță ∞

Legea nr. 656 din 2002 prevenirea spălării banilor pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,  precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi  combatere a finanţării terorismului Republicată CAPITOLUL I     Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului….

Legea nr. 85 din 2014 privind prevenirea insolventei

∞ Acolo unde nu există intenție, nu există nici vină ∞

Legea nr. 85 din 2014 privind prevenirea insolventei. CAPITOLUL I     Domeniul de reglementare ART. 1 Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei. ART. 2 Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia. ART. 3…

Legea nr. 247 din 2016 privind cazierul judiciar

∞ Am să vorbesc fără să afirm nimic ∞

Legea nr. 247 din 2016 privind cazierul judiciar privind modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar ART. I Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul…

Legea nr. 297 din 2004 privind piata de capital

∞ Fii favorabil începuturilor curajoase ∞

Legea nr. 297 din 2004 privind piata de capital a fot actualizată prin: TITLUL I     DISPOZIŢII GENERALE ART. 1 2. Prezenta lege se aplică activităţilor şi operaţiunilor prevăzute la alin. (1), desfăşurate pe teritoriul României.(3) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor…