Legea nr. 78 din 2000 sanctionare fapte de coruptie

Motivația este ceea ce te determină. Obiceiul este cel ce te face să mergi mai departe

Legea nr. 78 din 2000 sanctionare fapte de corupţie pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică următoarelor persoane: a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost…

Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în constructii 

∞Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești∞

Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în construcţii Republicată CAPITOLUL I   Dispoziţii generale     ART. 1     ART. 2     ART. 3 Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a…

Legea nr. 449 din 2003 vanzarea produselor, garantii

∞ Lucrurile pe care le facem din când în când nu ne conturează viaţa, ci lucrurile pe care le facem în mod constant ∞

Legea nr. 449 din 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora Republicată Acte modificatoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014Ordonanţa Guvernului nr. 9/2016 CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta lege reglementează aspecte privind: ART. 2 În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a) consumator –…

Legea nr. 25 din 2015 protectia consumatorilor

∞ Dacă nu încerci nu știi de ce ești în stare ∞

Legea nr. 25 din 2015 aprobare OUG nr.14 din 2011 protectia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind: ARTICOL UNIC din Legea nr. 25 din 2015 Prin Legea nr. 25 din 2015 se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 16 februarie 2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind: Cu…

Legea nr. 217 din 2003 prevenirea violentei in familie

∞ Totul este trecător și nimic nu este nemișcat în lume ∞

CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morală şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional. (2) Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica integrată de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o…

Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila Republicata

∞ Mai bine o pace veșnică, decât vise despre victorie ∞

Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila Republicată CAPITOLUL I   Dispoziţii generale din Legea nr. 119 din 1996 actele de stare civila   SECŢIUNEA 1   Actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc ART. 1 Actele de stare civila sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei…

Legea nr. 656 din 2002 prevenirea spalarii banilor

∞ Armele sunt teribile în mâinile acelora cărora nu le-a mai rămas nici o speranță ∞

Legea nr. 656 din 2002 prevenirea spălării banilor pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,  precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi  combatere a finanţării terorismului Republicată CAPITOLUL I     Dispoziţii generale ART. 1 Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului….

Legea nr. 297 din 2004 privind piata de capital

∞ Fii favorabil începuturilor curajoase ∞

Legea nr. 297 din 2004 privind piata de capital a fot actualizată prin: TITLUL I     DISPOZIŢII GENERALE ART. 1 2. Prezenta lege se aplică activităţilor şi operaţiunilor prevăzute la alin. (1), desfăşurate pe teritoriul României.(3) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor…

Legea nr. 219 din 2015 privind economia sociala

∞ Cine se teme prea tare de ură, nu știe să conducă ∞

Legea nr. 219 din 2015 privind economia socială a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 561 din 28 iulie 2015 CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din Legea nr. 219 din 2015 privind economia socială ART. 1 (1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale. (2)…

Legea nr. 77 din 2016 privind darea in plata

∞ Nu te feri de prietenul aflat la nenorocire ∞

Legea nr. 77 din 2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite ART. 1 din Legea nr. 77 din 2016 privind darea în plata (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor. (2)…