Ordonanta nr. 2 din 2001 privind regimul contraventiilor

Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte

Ordonanta nr. 2 din 2001 privind regimul contraventiilor a fost publicată in M.Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001 si aprobată prin Legea nr. 180 din 2002 contraventii CAP. 1   Dispoziţii generale     ART. 1 Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a…

Legea nr.196 din 2018 asociatii proprietari

∞ Judecă succesul tău prin ceea ce trebuie să renunţi ca să poţi obţine ∞

Legea nr.196 din 2018 asociatii proprietari reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor CAPITOLUL I Dispoziţii generale, definiţii din Legea nr.196 din 2018 asociatii proprietari ART. 1 (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la:a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel…

Legea nr. 290 din 2004 privind cazierul judiciar Republicata

∞Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decât cel care-l caută∞

Legea nr. 290 din 2004 privind cazierul judiciar Republicată Acte modificatoareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010Legea nr. 255/2013Ordonanţa Guvernului nr. 1/2016Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016Legea nr. 247/2016Legea nr. 179/2017 CAPITOLUL I Dispoziţii generale din Legea nr. 290 din 2004 ART. 1 În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se…

Legea nr. 143 din 2017 completare legea locuintei

∞ Cine tinde către bine, trebuie să fie gata să îndure răul ∞

Legea nr. 143 din 2017 completare legea locuinţei a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017 ARTICOL UNIC din Legea nr. 143 din 2017 Legea nr. 143 din 2017 de completare Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările…

HG nr.343 din 2017 Regulament receptie lucrari constructii

∞ Lumea nu e a celor modești, ci a celor energici ∞

HG nr.343 din 2017 Regulament recepţie lucrări construcţii pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ART. I Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr….

Legea nr. 50 din 1991 autorizarea lucrarilor

∞ Deschide-ţi braţele către schimbare, dar nu lăsa să-ţi scape valorile ∞

Legea nr. 50 din 1991 autorizarea lucrărilor de construcţii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Republicată CAPITOLUL I Autorizarea lucrarilor de constructii ART. 1 (1) Executarea lucrărilor de constructii este permisă: (1^1) Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite: Autorizaţiile…

OUG nr. 14 din 2011 pentru protectia consumatorilor

∞ Mânia este o nebunie de scurtă durată ∞

OUG nr. 14 din 2011 pentru protectia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor  privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată  a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung  privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă,  a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb.  …

Ordin nr.32 din 1995 Regulament activitate cenzori

∞ Cinstea trebuie acordată celui mai puternic, iar cele necesare celui mai slab ∞

Ordin nr.32 din 1995 Regulament activitate cenzori externi independenţi pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi ce verifică contabilitatea persoanelor supuse autorizării CNVM ART. 1  Se aprobă punerea în aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi, prevăzut în anexa la prezentul ordin. ART. 2  Departamentul reglementări şi oficiul de evidenta…

Legea nr. 100 din 2016 concesiuni lucrari si servicii

∞ Începuturile mari nici măcar nu trebuie gândite din vreme ∞

Legea nr. 100 din 2016 concesiuni lucrări şi servicii CAPITOLUL I     Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1     Obiect. Scop. Principii ART. 1 Prezenta lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora. ART….

Legea nr. 99 din 2016 privind achizitiile sectoriale

∞ Unde ți-e bine acolo îți este patria ∞

Legea nr. 99 din 2016 privind achiziţiile sectoriale CAPITOLUL I     Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1     Obiect, scop şi principii ART. 1 (1) Prezenta lege reglementează modul de realizare de către entităţile contractante a achiziţiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate…