OFERTA SERVICII JURIDICE

Serviciile juridice oferite de PROJurista țin cont de reglementările tot mai complexe ce apar în toate domeniile. Consilierea o asigurăm pe baza experienței acumulate, înțelegând în profunzime dinamica afacerilor și impactul deciziilor pe probleme juridice asupra altor arii ale activității.

Viziunea noastră este de a găsi soluții optime pentru problemele clienților noștri. Vă rugăm să ne comunicați speța pe care o aveți prin intermediul formularului de mai jos.

Servicii Juridice

Serviciile oferite de Projurista-Plus, în detaliu.

 


Consultații Drept Civil

 • persoane fizice – acte de stare civilă, căsătorie, divorț, partaj, succesiuni, autoritatea părintească, tutela;
 • contracte;
 • proprietate mobiliară și imobiliară, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, uzucapiune, carte funciară –înscriere, notare, s.a.

 


Consultații Drept Administrativ

 • contestații împotriva titlurilor de creanță, alte acte administrativ-fiscale,
 • plângeri contravenționale;
 • executare silită a creanțelor fiscale;
 • redactare contestații la procesele-verbale de contravenție;
 • redactare contestații împotriva deciziilor de impunere;

 


Consultații Proprietate intelectuală

 • procedura de recunoaștere a drepturilor industriale;
 • încheierea contractelor specifice;
 • drepturi de autor;
 • demersuri privind asigurarea protecției drepturilor industriale la OSIM și a drepturilor de autor și drepturi conexe la ORDA, s.a;

 


Consultații Executare silită

 • moduri de executare a obligațiilor;
 • acțiuni de protecție a creditorului
 • transmiterea sau transformarea obligațiilor;

Consultații Dreptul Familiei

 • divorțuri, partaje, încredințare minori;
 • stabilirea filiației;
 • recunoașterea sau tăgada paternității;
 • adopții;

 


Consultații Drept societar

 • înființare societăți,
 • operațiuni societăți- fuziune, divizare, etc,
 • patrimoniu, administrare, etc.

 


Consultații Dreptul muncii

 • contractul de muncă (clauze de neconcurență, confidențialitate, încetare contract de muncă)
 • drepturi salariat,
 • vechimea în muncă, concedii, calificări,
 • proceduri de concediere

Asistența se asigură prin:

 • redactare cereri specifice fiecărui domeniu precizat și subdomeniilor enumerate;
 • redactarea de acte juridice specifice fiecărei spețe, fiecărui caz particular;
 • asistență în fața instanțelor judecătorești, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a altor persoane juridice, în condițiile legii;

Asistență și reprezentare juridică

 • asistență și reprezentare în litigii civile de orice natură, comerciale, de muncă, în domeniul transporturilor, proprietate intelectuală, domeniul fiscal;
 • asistență și reprezentare în diferite faze procesuale;
 • asistență și reprezentare în faza de executare silită;
 • asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistență juridică și reprezentare în toate procedurile de recuperare creanțe;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii privind încălcarea drepturilor și/sau obligațiilor contractuale;

 


Formulare

 • contracte civile, comerciale;
 • acțiuni în justiție (acțiuni succesorale, revendicări patrimoniale, …)
 • acte specifice societăților comerciale (acte constitutive, procură reprezentare, ..)
 • acte specifice dreptului contencios (notificări, contestații amenzi, memorii adresate organelor jurisdicționale, administrative sau persoanelor de drept privat,. ..)
 • avize specifice AEGRM (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege).

Ești gata să colaborezi?


Completează formularul

error: Content is protected !!
0 Shares
Share
Tweet
Share