Legea nr. 414 din 2023 protectia intereselor consumatorilor

Există destule resurse în lume pentru nevoile umane dar nu și pentru lăcomia umană

Desfăşurarea acţiunilor în reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor     ART. 1 din Legea nr. 414 din 2023     (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind desfăşurarea acţiunilor în reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a acestora şi al unei bune funcţionări a pieţei interne…

Legea nr.210 din 2019 emitere moneda electronica

∞ Acei care spun că banii pot face orice sunt adesea pregătiți să facă orice pentru bani ∞

Legea nr.210 din 2019 emitere moneda electronica  CAPITOLUL I Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii     ART. 1 Prezenta lege reglementează condiţiile de acces la activitatea de emitere de moneda electronică şi de desfăşurare a acestei activităţi, condiţiile de desfăşurare a activităţii de prestare de servicii de plată de către instituţiile emitente de monedă electronică, supravegherea…

Legea nr.152 din 2015 registrul comertului

∞ Cine cere cu sfială își atrage un refuz ∞

Legea nr.152 din 2015 registrul comertului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului a fost publicata in: Monitorul Oficial nr. 519 din 13 iulie 2015 ART. I Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi…

Legea nr.59 din 1934 asupra cecului

∞ Cine nu știe să tacă, nu e în stare nici să vorbească ∞

Legea nr.59 din 1934 asupra cecului Acte modificatoare: TITLUL ICAP. 1 Despre emiterea şi forma cecului ART. 1 Cecul cuprinde: ART. 2 Titlul căruia îi lipseşte una din condiţiunile arătate în articolul precedent nu va fi socotit cec, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează. În lipsa unei arătări speciale, locul arătat lângă numele…

Legea nr. 31 din 1990 a societatilor comerciale

∞ Începutul înseamnă deja jumătate din lucrul pe care îl ai de făcut ∞

Legea nr.31 din 1990 legea societăților comerciale Acte modificatoare TITLUL I     Dispoziţii generale Legea nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale reprezintă cadrul legal fundamental pentru înființarea, funcționarea și dizolvarea societăților comerciale în România. Adoptată în 1990 și modificată de-a lungul anilor pentru a se alinia cu directivele Uniunii Europene și alte reglementări internaționale, această…

Legea nr.1 din 2005 organizarea cooperatiei

∞ Îndurarea este puterea omului virtuos. Pacea și munca - iată izvorul bunăstării∞

Legea nr.1 din 2005 organizarea cooperatiei reglementează organizarea și functionarea cooperației ca sector specific al economiei TITLUL I  Dispoziţii generale   CAPITOLUL I   Domeniu de aplicare ART. 1 Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare şi funcţionare a cooperaţiei. ART. 2 Cooperaţia reprezintă un sector specific al economiei care funcţionează prin societăţi cooperative şi alte forme…

Legea nr.58 din 1938 Cambia si Biletul la Ordin

∞ Iubește-i pe oameni ca și oamenii să te iubească pe tine ∞

Legea nr.58 din 1938 Cambia si Biletul la Ordin a fost modificata prin OUG nr. 39/2008,  Legea nr. 163/2009 TITLUL I  din Legea nr.58 din 1938 CAP. 1 Cambia – emiterea si forma ART. 1  Cambia cuprinde: ART. 2 Cambia Titlul caruia ii lipseste vreuna din conditiunile aratate la articolul precedent nu are valoarea unei…

Regulamentul (CEE) nr 2137 din 1985 privind GEIE

∞ Dacă opinia opusă nu este exprimată, nu ai din ce să o alegi pe cea mai bună∞

Regulamentul (CEE) nr 2137 din 1985 privind GEIE Grupul European de Interes Economic a fost publicat in  Jurnalul Oficial nr. L 199/1985, p. 1 – 9. CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 235, ADOPTĂ Regulamentul (CEE) nr 2137 din 1985 privind GEIE      I. ART. 1     (1)…

Ordonanta nr.66 din 2000 consilier in proprietate industriala

∞Adesea, în împrejurări îndoielnice, îndrăzneala înlocuiește hotărârea îndelung chibzuită∞

  Ordonanta nr.66 din 2000 consilier in proprietate industriala a fost publicată in M.O. nr. 1.019 din 21 decembrie 2006  CAP. I Dispozitii generale ART. 1 (1) Profesia de consilier in proprietate industriala este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile prezentei ordonante. (2) Activitatea de consilier consta in acordarea de asistenta…