OUG nr. 28 din 1999 obligatia utilizarii aparate de marcat

∞ Cine judecă repede, repede se și căiește ∞

OUG nr. 28 din 1999 obligatia utilizarii aparate de marcat privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal Republicată ART. 1 (1) Operatorii economici care încasează au obligatia: (2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligatia: (3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori…

Ordin ANAF nr.3454 din 2016 executare silita debitori

∞ Ca să fim liberi, ar trebui să ne supunem legilor ∞

Ordin ANAF nr.3454 din 2016 executare silita debitori pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice ART. 1 (1) Se aprobă Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la…

Legea nr. 82 din 1991 a contabilitatii Republicata

∞ O datorie mică dă naștere unui datornic, una mare unui dușman ∞

Legea nr. 82 din 1991 a contabilitatii Republicata ART. 1 (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă: (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare…

OMFP nr.2634 din 2015 documente financiar-contabile

∞ Du o viață moderată și sănătoasă, dacă vrei să fii independent ∞

OMFP nr.2634 din 2015 documente financiar-contabile a fost publicat in M. O.  nr. 910 bis din 9 decembrie 2015 ART. 1 Se aprobă Normele generale de întocmire şi utilizare documente financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă Normele specifice de utilizare documente financiar-contabile cuprinse în anexa nr.1 ART. 3 Elementele obligatorii pe care…

OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale

∞ Cel care își amărăște aproapele abia dacă se poate feri el însuși de amărăciune ∞

OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate a fost publicat în M. Oficial nr. din 30 decembrie 2014  ART. 1 din OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale Se aprobă Reglementările contabile privind situatiile financiare anuale individuale şi situaţiile…

OMFP nr. 1121 din 2006 privind aplicarea IFRS

∞ Nu proclama adevărul în piața publică; mulțimea îl va folosi pentru a face rău ∞

OMFP nr. 1121 din 2006 privind aplicarea IFRS a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 602 din 12.07.2006 Art. 1. (1) Având în vedere necesitatea asigurării conformităţii reglementărilor naţionale în domeniul contabilităţii cu reglementările Uniunii Europene, în exerciţiul financiar al anului 2007, în România se continuă implementarea graduală a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).(2) În înţelesul…

OMFP nr. 907 din 2005 raportare financiara

∞ Pe câmpia vieții, mergi, asemenea semănătorului, cu pas egal și măsurat ∞

OMFP nr. 907 din 2005 raportare financiara reglementează aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene a fost publicat in M.Oficial nr. 597 din data de 11.07.2005 Art. 1. (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2006, persoanele juridice prevăzute…