OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale

Temerile cu care nu ne confruntăm devin limitele noastre

OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate a fost publicat în M. Oficial nr. din 30 decembrie 2014  ART. 1 din OMFP nr. 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale Se aprobă Reglementările contabile privind situatiile financiare anuale individuale şi situaţiile…

Legea contabilitatii nr.82 din 1991

Este suficient doar să începi ca să poți câștiga

Legea nr. 82 din 1991 a contabilitatii Republicata ART. 1 (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă: (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare…

Ordin ANAF executare silita debitori

Este suficient doar să începi ca să poți câștiga

Ordin ANAF nr.3454 din 2016 executare silita debitori pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice ART. 1 (1) Se aprobă Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la…

OUG nr. 28 din 1999 obligatia utilizarii aparate de marcat

OUG nr. 28 din 1999 obligatia utilizarii aparate de marcat privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal Republicată ART. 1 (1) Operatorii economici care încasează au obligatia: (2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligatia: (3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori…

OMFP nr. 1121 din 2006 privind aplicarea IFRS

∞ Nu proclama adevărul în piața publică; mulțimea îl va folosi pentru a face rău ∞

OMFP nr. 1121 din 2006 privind aplicarea IFRS a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 602 din 12.07.2006 Art. 1. (1) Având în vedere necesitatea asigurării conformităţii reglementărilor naţionale în domeniul contabilităţii cu reglementările Uniunii Europene, în exerciţiul financiar al anului 2007, în România se continuă implementarea graduală a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).(2) În înţelesul…

OMFP nr. 907 din 2005 raportare financiara

∞ Pe câmpia vieții, mergi, asemenea semănătorului, cu pas egal și măsurat ∞

OMFP nr. 907 din 2005 raportare financiara reglementează aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene a fost publicat in M.Oficial nr. 597 din data de 11.07.2005 Art. 1. (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2006, persoanele juridice prevăzute…