HG nr.174 din 2002 norme aplicare Lege somaj

∞ Omul bine pregătit își păstrează speranța când e nefericit și se teme de cotiturile sorții când e fericit ∞

HG nr.174 din 2002 norme aplicare Lege șomaj pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor  pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul…

Norme de comercializare masa lemnoasa

∞ Mai bine amâni tot și vorbești mai târziu ∞

Norme de comercializare masa lemnoasa referitoare: Art. 1 Se aprobă Norme de comercializare masa lemnoasa referitoare: Art. 2 (1)Pentru urmărirea trasabilităţii lemnului recoltat din păduri şi pentru furnizarea de informaţii statistice se instituie un Sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL.(2)Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea şi…

H.G. nr.1275 din 2000 aplicare Legea locuintei

∞ Necesitatea îl răsplătește cu aceeași măsură și pe cel mare și pe cel mic∞

  H.G. nr.1275 din 2000 aplicare Legea locuintei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 ART. 1 Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART….

H.G. nr. 53 din 2011 aplicarea Legii 255 din 2010

∞ Mai bine o clipă trăită după lege, decât un milion de ani de viață nelegiuită∞

H.G. nr. 53 din 2011 aplicarea Legii 255 din 2010 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local     ART. 1 din H.G. nr. 53 din 2011 aplicarea Legii 255 din 2010 Se aprobă Normele metodologice de aplicare…