Ordin nr. 2133 din 2005 prin inspectia tehnica periodica

∞ Bogăția te face să suporți orice, pe câtă vreme în fața mizeriei nicio fericire nu rezistă ∞

Ordin nr. 2133 din 2005 prin inspectia tehnica periodica pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1

    Acte modificatoare
  • Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007
  • Ordinul ministrului transporturilor nr. 1002/2008
  • Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 42/2012 august 2012
  • Ordinul ministrului transporturilor nr. 1033/2014
  • Ordinul ministrului transporturilor nr. 682/2015
  • Ordinul ministrului transporturilor nr. 1319/2016
  • Ordinul ministrului transporturilor nr. 1678/2017
  • Ordinul ministrului transporturilor nr. 402/2018

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1

Se aprobă Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin nr. 2133 din 2005.

    ART. 2

Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice stabilite de reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice.

ART. 2^1

Prevederile din Ordin nr. 2133 din 2005 nu se aplică maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, autovehiculelor cu şenile, tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animală.

    ART. 3

(1) Certificarea încadrării vehiculelor în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1, pe baza inspecţiei tehnice periodice.

(2) Inspecţia tehnică periodică include în cazul autovehiculelor şi inspecţia tehnică pentru poluare.

    ART. 4

(1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentanţele sale teritoriale sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R.

(2) Activitatea de inspecţie tehnică periodică se poate realiza prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii.

  Textul integral……..Ordin nr. 2133 din 2005 Inspectia Tehnica Auto RNTR

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.