ECC Romania sprijin in solutionarea reclamatiilor

Doar cei care s-au ajutat pe ei însuşi ştiu cum să respecte dreptul lor de a se ajuta singuri

ECC Romania (Centrul European al Consumatorilor din România) oferă sprijin consumatorilor în soluționarea problemelor reglementate de dispozițiile europene privind protecția consumatorilor. Etapele procedurale I. Verificarea dacă reclamația se încadrează în domeniului protecției consumatorilor ECC România poate sprijini petenții în soliționarea problemei lor, dacă respectiva problemă se încadrează în domeniul protecției consumatorilor, cum ar fi drepturile…

Centrul European al Consumatorilor din Romania – ECC Romania

 Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) a fost înființat la 1 ianuarie 2008 și s-a alăturat rețelei ECC-Net. Această rețea are scopul de a sprijini cetățenii Uniunii Europene în domeniul achizițiilor transfrontaliere, oferind consultanță juridică gratuită în probleme de comerț transfrontalier și încercând rezolvarea pe cale amiabilă a sesizărilor primite de la consumatorii…

Despagubiri in baza RCA la nivel european

Perseverența este răbdare concentrată

Despagubiri in baza RCA la nivel european Drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi dintr-un contract de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, sunt stabilite prin lege. Asigurarea de răspundere civilă auto este un contract forţat prin care asigurătorul: În materia asigurării de răspundere civilă auto (RCA), răspunderea asigurătorului faţă de…

Contract de concesiune de bunuri proprietate publica

Primul principiu în viață: să nu te dai bătut în fața oamenilor sau a întâmplărilor

Contract de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligația de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul…

Ordonanta nr. 2 din 2001 privind regimul contraventiilor

Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte

Ordonanta nr. 2 din 2001 privind regimul contraventiilor a fost publicată in M.Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001 si aprobată prin Legea nr. 180 din 2002 contraventii CAP. 1   Dispoziţii generale     ART. 1 Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a…

Legea nr. 78 din 2000 sanctionare fapte de coruptie

Motivația este ceea ce te determină. Obiceiul este cel ce te face să mergi mai departe

Legea nr. 78 din 2000 sanctionare fapte de corupţie pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică următoarelor persoane: a) care exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost…

Legea nr.112 din 1995 imobile trecute la stat

Primul principiu în viață: să nu te dai bătut în fața oamenilor sau a întâmplărilor

Legea nr.112 din 1995 imobile trecute la stat reglementează situaţia juridică a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. CAP. 1  Dispoziţii generale ART. 1 Foştii proprietari – persoane fizice – ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945,…

Legea locuintei nr. 114 din 1996

Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte

Legea locuintei nr. 114 din 1996 Republicata a fost modificată prin mai multe acte normative.    CAPITOLUL I   Dispoziţii generale din Legea locuintei nr. 114 din 1996  ART. 1 Legea locuintei nr. 114 din 1996 reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor. ART. 2 din Legea locuintei nr. 114…

Legea nr. 255 din 2010 expropriere pentru utilitate publica

Ambiția este entuziasmul care are un scop

Legea nr. 255 din 2010 expropriere pentru utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local A fost modificată prin: CAPITOLUL I  Dispoziţii generale din Legea nr. 255 din 2010 expropriere pentru utilitate publica ART. 1 Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: Textul integral.…… Legea-nr.-255-din-2010-exproprietarea-utilitate-publica …… ShareTweetShare0 Shares

Legea nr.119 din 1948 nationalizare intreprinderi

Forța nu provine din capacitatea fizică. Ea vine dintr-o voință îndărătnică

Legea nr.119 din 1948 naționalizare întreprinderi pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 133 bis  din 11 iunie 1948 CAP. 1 Obiectul naţionalizării din Legea nr.119 din 1948 naționalizare întreprinderi ART. 1 Se naţionalizează toate bogăţiile subsolului care nu se găseau în proprietatea Statului…