Recomandarea Comisiei privind procedura de insolventa

Recomandarea Comisiei 2014/135/UE – privind procedura de insolvență Recomandarea recentă privind restructurarea preventivă a întreprinderilor în Uniunea Europeană reprezintă un pas important pentru abordarea problemelor legate de falimentul companiilor și pierderea locurilor de muncă. Această inițiativă are ca obiectiv principal: Prin adoptarea unei abordări proactive, se urmărește: De asemenea, această recomandare: Prin promovarea unui cadru…

Legea nr.260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor

Casa ar trebui să fie cufărul de comori al vieții

Legea nr.260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, Republicată      ART. 1   Prezenta lege reglementează:    ART. 5     (1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca…

Asigurarea obligatorie a locuintelor

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor a fost adoptată în România pentru a proteja proprietarii împotriva riscurilor asociate dezastrelor naturale. Scopul legii a fost să reglementeze asigurarea obligatorie a locuințelor pentru protecția împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor. Legea privind asigurarea obligatorie a locuințelor: Prin…

OUG nr. 91 din 2023 proprietate publica si privata a statului

∞Când te afli prea aproape de un munte, nu-i vezi înălțimea∞

OUG nr. 91 din 2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului, precum şi la administrarea eficientă a proprietăţilor statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative     ART. I alin.(1) din OUG nr. 91 din 2023 proprietate publica si privata a statului     (1) Bunurile…

HG nr.924 din 2017 procedura reevaluare locuri de munca

∞Este mult mai apreciat ceea ce se obține prin multă muncă∞

HG nr.924 din 2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice     ART. 1 din HG nr.924 din 2017     Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale:    …

Planul Național Integrat de Energie si Schimbari Climatice

Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) al României pentru perioada 2021-2030, în contextul politicilor și obiectivelor Uniunii Energetice. În urma aderării UE la Acordul de la Paris și odată cu publicarea Strategiei Uniunii Energetice, Uniunea și-a asumat un rol important în privința combaterii schimbărilor climatice, prin cele 5 dimensiuni principale: Documentul privind…

Regulamentul (UE) nr.1303/2013 privind fonduri structurale ESI

Regulamentul (UE) nr.1303/2013 privind fonduri structurale este un act legislativ al Uniunii Europene care stabilește dispoziții generale privind gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții în perioada de programare 2014-2020. Fonduri structurale ESI constau din cinci fonduri: Acest regulament face parte din cadrul financiar multianual al UE și reglementează modul în care statele membre ale UE…

Procedura aderarii la spatiul Schengen

Țările care doresc să adere la spațiul Schengen trebuie să facă obiectul unei serii de evaluări menite să stabilească dacă țările respective îndeplinesc condițiile necesare pentru aplicarea normelor Schengen. După ce evaluarea confirmă că un stat membru este pregătit să adere la spațiul Schengen fără controale la frontierele interne, toți ceilalți membri ai spațiului Schengen trebuie: Aderea…

Spatiul Schengen

Spațiul Schengen reprezintă una dintre cele mai semnificative realizări ale proiectului european. Acesta a luat startul în 1985 ca o inițiativă interguvernamentală implicând cinci țări membre ale Uniunii Europene: Franța, Germania, Belgia, Olanda și Luxemburg. Scopul principal al Spațiului Schengen a fost eliminarea controlului la frontierele interne, pentru a promova libera circulație a persoanelor în…

Eliberarea permisului de conducere international

Eliberarea permisului de conducere internațional Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, Capitolul III^1, art.45^1 reglementează eliberarea permisului de conducere internaţional de către Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne Art. 45^2 din HG nr.815/2023 (1) Direcţia generală…