HG nr.278 din 2002 masuri prevenire somaj

∞Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci∞

HG nr.278 din 2002 măsuri prevenire șomaj pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora

PROCEDURI

privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora

Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a prevederilor cap. IV “Măsuri pentru prevenirea şomajului” din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege.

    ART. 1 din HG nr.278 din 2002 măsuri prevenire șomaj

Măsurile pentru prevenirea şomajului se realizează, în principal, prin furnizarea serviciilor de preconcediere.

    ART. 2 

Serviciile de preconcediere se acordă, potrivit legii, persoanelor care urmează să fie disponibilizate în cazul unor restructurări ale activităţii care conduc la modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului şi, la cerere, persoanelor ameninţate de riscul de a deveni şomeri.

    ART. 3 din HG nr.278 din 2002 măsuri prevenire șomaj

Sintagma “modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului” din textul art. 49 din lege se interpretează în sensul art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme.

    ART. 4

Serviciile de preconcediere pentru persoanele disponibilizate în condiţiile art. 49 din lege se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, sau prin furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, cu care se încheie contracte, potrivit legii.

    ART. 5 din HG nr.278 din 2002 măsuri prevenire șomaj

Angajatorii care disponibilizează personal în condiţiile art. 49 din lege au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă asupra restructurării activităţii care poate conduce la disponibilizări de personal. Înştiinţarea se face în formă scrisă, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (3) din lege, şi cuprinde şi lista cuprinzând persoanele care urmează să fie disponibilizate, conform anexei nr. 1.

    ART. 6

În scopul prevenirii şi reducerii efectelor sociale nefavorabile ale restructurării activităţii angajatorilor agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă comunică în scris disponibilizările de personal ce vor fi efectuate pe plan local prefecturilor şi autorităţilor administraţiei publice locale, pentru ca acestea să participe activ la elaborarea şi realizarea măsurilor pentru prevenirea şomajului, potrivit dispoziţiilor art. 104 din lege.

Textul integral…….HG nr.278 din 2002 masurile pentru prevenirea somajului ………….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.