Pensia pentru limita de varsta

Fiecare om este arhitectul propriei sale fericiri prin muncă

Pensia pentru limită de vârstă

Art. 46 din Legea nr.360/2023

(1) Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie prevăzute la alin. (1) pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Condițiile privind pensia pentru limită de vârstă

Persoanele au dreptul la pensie pentru limită de vârstă dacă îndeplinesc cumulativ:

 • condițiile privind vârsta standard de pensionare și
 • stagiul minim de cotizare conform Anexei 5.
  • Angajații care îndeplinesc condițiile de pensie pot opta între pensionare și continuarea activității până la 70 de ani, cu acordul anual al angajatorului.
Art. 47 din Legea nr.360/2023
 • (1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.
 •  (2) Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
 •  (3) Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.
 •  (4) La calculul stagiului minim de cotizare contributiv şi al stagiului complet de cotizare contributiv se ia în considerare şi perioada prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. e).

Vârsta standard de pensionare

Vârsta standard de pensionare este vârsta la care atât femeile, cât și bărbații sunt eligibili pentru a se pensiona în mod normal și este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Realizarea acestei vârste se face gradual conform Anexei 5.

Stagiul de cotizare

Stagiul minim de cotizare contributiv se referă la perioada minimă în care o persoană trebuie să contribuie la sistemul de pensii pentru a fi eligibilă pentru pensie.

Acestea sunt praguri esențiale pentru a determina eligibilitatea de bază:
 • stagiul minim este de 15 ani pentru ambele sexe.
 • stagiul complet este de 35 de ani pentru ambele sexe, realizat gradual conform Anexei 5 din lege.
 • la calculul stagiului se ia în considerare și perioada prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. e) din lege.

Stagiile complete de cotizare contributive se referă la perioada de contribuție necesară pentru a obține pensia completă, adică fără reduceri sau penalități.

Diferențierea între stagiile minime și cele complete indică faptul că există niveluri diferite de beneficii în funcție de durata contribuției.

Ajustarea în funcție de speranța de viață

 • după finalizarea eșalonării, stagiul și vârsta de pensionare se ajustează în funcție de evoluția speranței de viață la un interval de maximum 3 ani;
 • în cazul creșterii speranței de viață, aceste stadii se modifică cu jumătate din perioada de creștere;
 • dacă speranța de viață scade, stagiile și vârsta de pensionare nu se majorează;
 • Consiliul Fiscal verifică și raportează la fiecare 3 ani dacă ajustările au fost făcute conform evoluției speranței de viață (art.47, alin.(8) din lege).
Art. 48 din Legea nr. 360/2023

 (1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare.

Reducerea vârstei de pensionare

Persoanele cu stagiu complet de cotizare pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în condițiile:

 • a. condiții de muncă deosebite;
 • b. grupa I de muncă și alte condiții speciale anterioare datei de 1 aprilie 2001,
 • c. perioade de privare de libertate, deportare, prizonierat.
Art. 48, alin. (1) din Legea nr. 360/2023

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute la art.1 alin.(1) lit. a) – c) şi la alin.(2) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Reducerea vârstei de pensionare se aplică doar pentru stagiile realizate în sistemul public de pensii.

Excepții pentru condiții speciale de muncă

 • persoanele cu minim 20 de ani în locuri de muncă speciale sau 15 ani în locuri de muncă minieră beneficiază de reduceri semnificative ale vârstei de pensionare,
 • reducerile nu pot fi cumulate cu alte reduceri prevăzute de lege.
Art. 49 din Legea nr. 360/2023  

(1) Sunt exceptate de la prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii speciale, de cel puţin:

 1. 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) sau 15 ani în locurile de muncă prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) în cazul în care activitatea minieră încetează sau a încetat ca urmare a obligaţiilor pe care şi le asumă sau şi le-a asumat statul român în negocierile cu Comisia Europeană, pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 20 de ani;
 2. 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. e) pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 13 ani;
 3. 25 de ani în unul dintre locurile de muncă prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. c), f), g), i) – l) pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 11 ani;
 4. 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. d) şi h) pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 13 ani.

Clarificarea condițiilor speciale

 • art. 28 alin. (1) din lege descrie condițiile speciale de muncă ce permit reduceri ale vârstei de pensionare, având în vedere riscurile și dificultățile asociate cu aceste locuri de muncă;
 • este recunoscută munca în condiții deosebite, periculoase sau solicitante din punct de vedere fizic și psihic.

Impact asupra vârstei de pensionare

 • reducerile vârstei de pensionare sunt substanțiale, variind între 11 și 20 de ani, în funcție de efortul și riscurile asociate cu aceste locuri de muncă;
 • aceste reduceri ale vârstei de pensionare asigură o pensionare anticipată pentru persoanele care au muncit în condiții dificile.

Fiecare reducere aplicată vârstei de pensionare este aplicată o singură dată, evitând dubla compensare și asigurând echitatea între beneficiari.

Art. 50 din Legea nr.360/2023
 • (1) Sunt exceptate de la prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) şi persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii speciale de cel puţin 22 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 25 de ani în zona II de expunere la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b).
  (2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) vârsta standard de pensionare se reduce cu 20 de ani în cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii speciale în zona I de expunere la radiaţii, respectiv cu 18 ani în cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în zona II de expunere la radiaţii.

Expunere la radiații

 • Persoanele expuse la radiații în zona I sau II au dreptul la reduceri semnificative ale vârstei de pensionare, de până la 20 de ani.
 • Pentru stagiile mai mici de 22 ani (zona I) sau 25 ani (zona II), se consideră stagii de cotizare în zona II.
 • Vârsta minimă redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani pentru ambele zone de expunere.
Art. 51 din Lgea nr.360/2023


(1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv şi care au născut şi crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.