HG nr.924 din 2017 procedura reevaluare locuri de munca

∞ Un om care nu muncește nu știe să prețuiască munca altuia ∞

Hotărârea nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare locuri de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

   ART. 1

 Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din unităţile:

  • care au obţinut hotărâre de menţinere a avizului de încadrare în condiţii speciale în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare.

  ART. 2

    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  • a) locurile de muncă în condiţii speciale – locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenţi pe durata timpului normal de muncă poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor;
  • b) persoanele încadrate în locuri de muncă în condiţii speciale – lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea pe parcursul timpului normal de muncă din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a);
  • c) reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale – procedura de verificare a factorilor de risc/pericolelor, care au stat la baza reevaluării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare, şi a efectelor acestora asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă prevăzute la art. 1, în vederea menţinerii sau respingerii avizului de încadrare în condiţii speciale;
  • d) expertiza tehnică de reevaluare a locuri de muncă în condiţii speciale – procesul de verificare a factorilor de risc existenţi la locul de muncă şi a măsurilor stabilite în vederea gestionării riscurilor datorate acestora, conform prevederilor legale în vigoare, comparativ cu condiţiile existente la data reevaluării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi constatarea rezultatelor şi eficacităţii măsurilor realizate;
  • e) expertiza medicală de reevaluare locuri de muncă în condiţii speciale – procesul de analiză şi evaluare a stării de sănătate a lucrătorilor, în relaţie cu factorii de risc existenţi la locurile de muncă în condiţii speciale, comparativ cu condiţiile existente la data reîncadrării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, pe baza raportului medicului de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor evidenţiată şi de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie, luând în considerare şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă.

Textul integral…..HG nr.924 din 2017 procedura reevaluare locuri munca……….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.