Hotararea nr.652 din 2017 Norme legea profesiei de bona

∞ Visează ca și cum ai putea trăi pentru totdeauna, trăiește ca și cum ai muri astăzi ∞

Hotărârea nr.652 din 2017 Norme legea profesiei de bonă pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
 
    CAPITOLUL I    Exercitarea profesiei de bonă
    ART. 1

(1) Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone se încadrează în categoria serviciilor sociale de reconciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi pot fi acordate după cum urmează:

 • a) la domiciliul/reşedinţa bonei;
 • b) la domiciliul/reşedinţa copilului.

(2) Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cod serviciu social 8891 CZ-C-VIII, pot fi prestate după cum urmează:

 • a) în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţa de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condiţiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care a încheiat un contract de prestări de servicii sociale cu reprezentantul legal al copilului;
 • b) în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condiţiile Legii nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezentantul legal al copilului.

(3) Licenţa de funcţionare pentru serviciile prevăzute la alin. (1) se acordă în baza standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei acordate la domiciliu, aprobate în termen de 120 de zile prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

    ART. 2 din Hotărârea nr.652 din 2017

(1) În vederea încheierii contractului individual de muncă cu bona, furnizorul de servicii sociale solicită următoarele documente:

 • a) copie CI/paşaport, după caz;
 • b) copie certificat de calificare pentru calificarea de bonă obţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • c) adeverinţă medicală care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi la art. 6 lit. c) – e) din Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, denumită în continuare lege;
 • d) raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;
 • e) cazier judiciar;
 • f) adeverinţă emisă de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul municipiului Bucureşti pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reşedinţa bona şi, după caz, copilul, privind dovada condiţiei prevăzute la art. 6 lit. f) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;
 • g) declaraţia pe propria răspundere pentru art. 6 lit. b) şi f) din lege.

Textul integral.……. HG-nr.-652-din-2017-Norme-legea-profesiei-de-bona

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.