Dreptul de acces la datele personale stocate in SINS

∞ Nimeni nu te poate face să te simți inferior fără consimțământul tău ∞

Calitatea de stat membru al Uniunii Europene și definitivarea aderării României la Spațiul Schengen presupune pregătirea și adoptarea măsurilor necesare eliminării controalelor la frontierele interne.

În aces sens trebuie asigurate condițiile necesare participării depline a României la schimbul de date cu statele membre Schengen prin intermediul Sistemului de Informații Schengen (SIS).

Drepturile de tranzacționare a datele cu caracter personal din SINS de către autoritățile competente din statele membre ale UE sunt acordate cu scopul de a menține ordinea publică și securitatea națională pe teritoriul acestora.

Art. 2 din Legea nr.141/2010

Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS) reprezintă sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informaţii Schengen de generaţia a doua, care conţine:

 • semnalări de interes naţional şi
 • semnalări de interes Schengen introduse de către autorităţile naţionale competente

Prin intermediul unei căutări automate în SINS, autoritățile competente pot avea acces la semnalările cu privire la persoane și bunuri, în scopul:

 • îndeplinirii atribuțiilor specifice în domeniile controlului trecerii frontierei de stat,
 • al respectării regimului vamal,
 • al eliberării vizelor și permiselor de ședere,
 • al celorlalte controale și activități specifice efectuate de organele de poliție sau de către alte autorități

SINS va furniza date către Sistemul Informatic Schengen (SIS), în conformitate cu reglementările europene în materie.

SINS permite autorităţilor competente ca, prin intermediul unei proceduri de căutare automată în sistem, să aibă acces la semnalările cu privire la persoane şi bunuri, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice în domeniile:

 • controlului trecerii frontierei de stat,
 • al respectării regimului vamal,
 • al eliberării vizelor şi permiselor de şedere,
 • al celorlalte controale şi activităţi specifice efectuate de organele de poliţie sau de către alte autorităţi, în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice.
Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea publică centrală care gestionează şi răspunde:
 • de buna funcţionare a SINS,
 • de integritatea semnalărilor conţinute în acesta,
 • de alimentarea cu semnalări a SIS, conform exigenţelor acquis-ului Schengen

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este autoritatea naţională independentă care controlează legalitatea:

 • prelucrării datelor cu caracter personal conţinute în SINS şi
 • transmiterii acestor date de pe teritoriul României,
 • schimbul şi prelucrarea ulterioară de informaţii suplimentare

Persoanele ale căror date se introduc în SINS

În SINS se introduc următoarele tipuri de semnalări:

 • a) cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării;
 • b) cu privire la persoane dispărute;
 • c) cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;
 • d) cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete;
 • e) privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale;
 • f) privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României.

Datele care se introduc în SINS

Pot fi adăugate şi prelucrate, numai cu acordul persoanei în cauză, următoarele date cu caracter personal:

 1. numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat;
 2. semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;
 3. data şi locul naşterii;
 4. sexul;
 5. fotografiile;
 6. amprentele digitale;
 7. cetăţenia;
 8. menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată;
 9. motivul semnalării;
 10. autoritatea care emite semnalarea;
 11. menţiunile cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;
 12. măsurile ce trebuie luate;
 13. legătura cu alte semnalări;
 14. tipul infracţiunii.
Este interzisă prelucrare datele cu caracter personal care dezvăluie:
 • originea rasială sau etnică,
 • opiniile politice,
 • convingerile religioase sau filozofice,
 • apartenenţa sindicală,
 • sănătatea sau viaţa sexuală

În conformitate cu principiile protecţiei datelor, drepturile specifice sunt recunoscute şi de Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen tuturor cetăţenilor, indiferent dacă provin sau nu dintr-un stat membru al spaţiului Schengen.

Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permisă:

 • cu consimţământul explicit al persoanei vizate sau
 • cu instituirea unor măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, dacă prelucrarea este efectuată în temeiul unor dispoziţii legale exprese

Dreptul de acces la datele stocate în SINS (o dată pe an în mod gratuit)

 • se poate solicita autorităţilor competente (poliţie, jandarmerie, vămi etc.), în scris, sub semnătură şi dată, de orice persoană, să comunice informaţii cu privire la datele personale existente în SINS;
 • autorităţile competente pot refuza comunicarea informaţiilor solicitate în cazul în care acest lucru este indispensabil pentru executarea unei sarcini legale în legătură cu semnalarea sau pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor unor terţi;
 • autoritatea competentă sesizată este obligată să comunice informaţiile solicitate cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii.

Dreptul de rectificare şi de ştergere a datelor inexacte sau stocate ilegal

 • poţi cere autorităţilor competente:
 1. rectificarea datelor tale care sunt inexacte,
 2. ştergerea datelor stocate ilegal şi
 3. repararea prejudiciului cauzat;
 • autoritatea competentă sesizată este obligată să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de a te adresa justiţiei (gratuit)

 • poţi intenta o acţiune în faţa instanţelor competente pentru:
 1. a avea acces, a rectifica sau a şterge date,
 2. a solicita informaţii ori
 3. a obţine despăgubiri în urma unei semnalări care te priveşte

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.