Recunoasterea calificarilor profesionale in tarile UE

∞ Dacă vrei să faci ceva important, este necesar să fie la un nivel ușor mai scăzut decât pregătirea ta ∞

 Formalități administrative și documente necesare

Procedurile privind recunoașterea calificărilor profesionale și obținerea accesului la o profesie reglementată în altă țară din UE depinde de intenția pentru viitor a persoanei solicitante:

 • dacă dorește să se stabilească în țara-gazdă și să își exercite profesia acolo, este necesară recunoașterea calificărilor
 • dacă dorește să presteze temporar servicii în țara-gazdă, trebuie doar să prezinte o declarație preliminară scrisă. Dacă profesia ce urmează a fi profesată are implicații serioase asupra sănătății sau a securității, țara-gazdă poate face o verificare prealabilă a calificărilor pe care le deține solicitantul.
 Se impune verificarea:
 • situației profesiilor reglementate în țările din UE, pentru a afla care sunt aceste profesii. Trebuie să fie cunoscută denumirea profesiei în limba țării gazdă.
 • în ce țări din UE sunt reglementate
 • ce autorități de specialitate le reglementează

Dacă lista de rezultate nu conține țara în care intenționează să se stabilească, este posibil ca profesia să nu fie reglementată în țara respectivă.

Stabilirea în altă țară UE și exercitarea profesiei

Pentru stabilirea în altă țară din UE unde să fie exercitată o profesie, va trebui să fie obținută recunoașterea calificărilor profesionale înainte de a se începe munca.

Odată recunoscute calificările, respectiva persoană:
 • poate avea acces la profesie și
 • va putea practica în aceleași condiții ca:
 1. cetățenii țării respective și
 2. persoanele care și-au obținut diploma acolo

Procedura de recunoașterea calificărilor profesionale

Autoritatea din țara-gazdă, care răspunde de accesul la profesia pe care o deține persoana solicitantă, va stabili ce documente trebuie prezentate.

Dacă profesia nu este reglementată în țara de origine, este posibil ca persoana solicitantă:
 • să nu dețină diplomele sau certificatele relevante ori
 • să nu dețină dovada că este membru al unei asociații profesionale

În acest caz, solicitantul trebuie să dovedească prin alte mijloace că a practicat profesia respectivă timp de cel puțin 2 ani în ultimii 10.

Chiar dacă calificările profesionale sunt recunoscute în UE trebuie solicitată recunoșterea acestora dacă se dorește practicarea în altă țară UE deoarece:

 • recunoaşterea mutuală a calificărilor profesionale este un principiu general
 • aplicarea practică a acestui principiu poate varia de la o profesie la alta

Proceduri de soluționare

În termen de o lună de la depunerea cererii de recunoaștere a calificărilor, autoritățile trebuie să confirme primirea cererii și să solicite documentele necesare.

Din momentul în care au primit dosarul complet, autoritățile trebuie să ia o decizie în termen de:
 • 3 luni pentru profesia de medic, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, medic stomatolog, farmacist și arhitect, care beneficiază de recunoaștere automată
 • 4 luni pentru toate celelalte profesii.
Soluții posibile
 • dacă autoritățile de specialitate consideră că nivelul persoanei, de pregătire și de experiență profesională, nu corespunde standardelor valabile în țara-gazdă, acestea pot cere:
 1. să se facă dovada calificării prin măsuri suplimentare (prin teste de aptitudini și stagii de adaptare)
 2. măsurile suplimentare pot dura până la 3 ani
 • dacă autoritățile resping dosarul, acestea trebuie să explice de ce

Prestarea temporară de servicii în străinătate

Dacă o persoană dorește furnizarea temporară de servicii în altă țară din UE:

 • trebuie să fie înregistrată, cu calificarea respectivă, în țara de origine
 • nu este nevoie să practice profesia în momentul în care ia decizia de a lucra în străinătate
 • nu este nevoie să solicite recunoașterea calificărilor profesionale
 • unele țări pot cere completarea unei declarații scrise

De asemenea, este posibil ca țara-gazdă să ceară reînnoirea declarației o dată pe an, dacă se intenționează prestarea în continuare de servicii pe teritoriul său cu titlu temporar.

Declarația persoanei solicitante

Dacă se solicit completarea unei declarații, aceasta trebuie trimisă direct autorității care răspunde de profesia respectivă în țara-gazdă.

 Declarația trebuie să conțină:
 • numele, prenumele și datele de contact
 • cetățenia
 • profesia practicată în țara în care lucrează de obicei
 • profesia pe care dorește să o exercite în țara-gazdă
 • informații privind asigurarea de răspundere civilă profesională: asiguratorul și numărul contractului

Când se trimite prima declarație sau când intervine o schimbare în situația personală a solicitantului, trebuie incluse următoarele documente justificative:

 • dovada cetățeniei
 • dovada că nu face obiectul niciunei interdicții, fie și temporare, de a profesa
 • dovada calificărilor profesionale
 • dovada că a exercitat profesia în cauză timp de cel puțin 2 ani în ultimii 10, dacă profesia și cursurile de formare urmate în vederea exercitării acesteia nu sunt reglementate în țara în care lucrează de obicei
 • dovada că nu a fost condamnat niciodată pentru o infracțiune gravă, dacă are un loc de muncă legat de securitate (exemplu- agent de pază)

Tipurile de documente justificative diferă de la o țară la alta.

Exemplu

Pentru recunoașterea în Franța a unei calificării obținute în România, autoritățile franceze vor solicita următoarele acte doveditoare:

 • dovada cetăţeniei
 • documente doveditoare ale profesiei, care trebuie prezentate și de deţinătorii francezi ai calificării respective
 • în cazul unor îndoieli justificate, poate fi cerut şi un certificat de conformitate eliberat de autorităţile din România, care să ateste că respectiva calificare este acoperită de directiva relevantă.
 • dacă denumirea calificării nu corespunde, este posibil fie cearută şi o atestare a schimbării de denumire.
 • se poate solicita și un certificat care să ateste o experienţă profesională de cel puţin 1 an, chiar 2 în anumite cazuri

Termene de soluționare

Declarația poate fi trimisă în orice moment, înainte de începerea lucrului în țara-gazdă, chiar și atunci când nu există încă certitudinea că solicitantul va lucra acolo.

Dacă profesia ce urmează a fi exercitată presupune riscuri potențiale la adresa sănătății sau siguranței publice, țara-gazdă poate verifica în avans calificările.

În acest caz, se va putea începe lucrul doar după ce autoritățile:
 • au efectuat verificările necesare și
 • au acordat o autorizație oficială

Dacă se impune o verificare, autoritatea specializată din țara-gazdă în termen de 2 luni:

 • va efectua o verificare a calificărilor solicitantului și
 • va decide dacă se impune luarea unor măsuri suplimentare, (exemplu -parcurgerea unei perioade de adaptare sau susținerea unui test de aptitudini).

Autoritățile vor solicita îndeplinirea condițiilor suplimentare în termen de o lună de la data la care au fost comunicate solicitantului.

Exemplu

Termenul de soluționare a unei cereri pentru recunoaşterea calificărilor în Spania

 • 1 lună de la înregistrarea cererii pentru confirmarea primirii solicitării
 • 1 lună de la înregistrarea cererii pentru informarea cu privire la eventuala absenţă a unor documente
 • 4 luni de la înregistrarea cererii pentru luarea unei decizii justificate cu privire la solicitare

Traducerea sau legalizarea actelor

Autoritățile pot solicita prezentarea de:

 • copii legalizate ale actelor(pentru a dovedi că documentele sunt autentice) și/sau
 • traduceri legalizate ale anumitor documente esențiale pentru analiza cererii, cum ar fi certificatele sau diplomele care atestă calificările.

Justificarea acestei solicitări este garantarea exactității traducerii de către traducătorul autorizat.

Potrivit legislației UE:
 • această cerință este valabilă doar pentru documentele importante(cum ar fi dovada calificărilor)
 • autoritățile sunt obligate să accepte traducerile legalizate realizate în alte țări din UE

Autoritățile nu au voie să vă ceară traduceri legalizate pentru:

 • documentele care atestă calificarea în profesia de medic, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, medic stomatolog, farmacist sau arhitect
 • pașaport, carte de identitate sau orice alt document care nu are legătură cu calificările
 Exemplu

O persoană farmacistă dorește să lucreze în altă țară UE. Ea trebuie să anexeze cererii copii legalizate sau traduceri pentru toate documentele justificative anexate la cererea de recunoaștere a calificărilor.

Persoana nu este obligată să furnizeze traduceri legalizate ale diplomelor, întrucât această cerință nu este valabilă pentru anumite categorii de diplome (medic, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, medic stomatolog, farmacist sau arhitect).

Înregistrarea într-o organizație profesională

Poate fi solicitată înregistrarea într-o organizație profesională a solicitantului:

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.