Legea nr. 161 din 2003 prevenirea si sanctionarea coruptiei

∞ Sărăcia și bogăția sunt cuvinte care denumesc nevoia și belșugul ∞

Legea nr. 161 din 2003 prevenirea si sanctionarea coruptiei reglementeaza unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției

 TITLUL V    Grupurile de interes economic

  SECŢIUNEA 1    Dispoziţii generale din Legea nr. 161 din 2003 prevenirea si sanctionarea coruptiei
ART. 118
  • (1) Grupul de interes economic – G.I.E. reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.
  • (2) Grupul de interes economic este persoană juridică cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.
  • (3) Numărul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20.
  • (4) Activitatea grupului trebuie să se raporteze la activitatea economică a membrilor săi şi să aibă doar un caracter accesoriu faţă de aceasta.
(5) Grupul nu poate:
  • a) exercita, în mod direct sau indirect, o activitate de administrare ori de supraveghere a activităţii membrilor săi sau a unei alte persoane juridice, în special în domeniile personalului, finanţelor şi investiţiilor;
  • b) să deţină acţiuni, părţi sociale sau de interes, în mod direct sau indirect, la una dintre societăţile comerciale membre. Deţinerea de acţiuni, părţi sociale sau de interes în altă societate comercială este permisă doar în măsura în care aceasta este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor grupului şi dacă se face în numele membrilor;
  • c) angaja mai mult de 500 de persoane;
  • d) să fi folosit de către o societate comercială în scopul creditării, în alte condiţii decât cele prevăzute expres de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  1. a unui administrator ori director al societăţii comerciale sau
  2. a soţului, rudelor sau afinilor până la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai directorului respectiv;

De asemenea, dacă operaţiunea de creditare priveşte o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator sau director ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris;

(6) Grupul de interes economic nu poate emite acţiuni, obligaţiuni sau alte titluri negociabile.

Textul integral..….. Legea privind prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.