Legea nr. 297 din 2004 privind piata de capital

∞ Fii favorabil începuturilor curajoase ∞

Legea nr. 297 din 2004 privind piata de capital a fot actualizată prin:

 • Legea nr. 1/2015,
 • Legea nr. 10/2015,
 • Legea nr. 74/2015,
 • Legea nr. 268/2015,
 • Legea nr. 312/2015
TITLUL I     DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1
 1. Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea:
 • pieţelor de instrumente financiare,
 • cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi
 • a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul investiţiilor în instrumente financiare.

2. Prezenta lege se aplică activităţilor şi operaţiunilor prevăzute la alin. (1), desfăşurate pe teritoriul României.
(3) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.

3. În exercitarea atribuţiilor stabilite în statutul său, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., poate fi:

 • furnizor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională,
 • evaluator de competenţe profesionale în domeniul pieţei de capital.
 • De asemenea, A.S.F. echivalează automat diplomele, atestatele şi certificatele emise de organismele internaţionale.
4. Prevederile prezentei legi nu se aplică:
 • instrumentelor pieţei monetare, care sunt reglementate de Banca Naţională a României, şi
 • titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacţionarea acestora o altă piaţă decât cea reglementată, definită conform art. 125.
5. Prevederile prezentei legi nu se aplică:
 • în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Naţională a României,
 • băncile centrale ale statelor membre şi
 • alte entităţi naţionale din statele membre cu funcţii similare acestora,
 • Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte entităţi publice.
ART. 2

(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. acţionar semnificativ :

 • persoana fizică,
 • persoana juridică sau
 • grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi
 • care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot,
 • ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz;

Textul integral.…….Legea nr. 297 din 2004 privind piata de capital

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.