Legea nr. 449 din 2003 vanzarea produselor, garantii

∞ Lucrurile pe care le facem din când în când nu ne conturează viaţa, ci lucrurile pe care le facem în mod constant ∞

Legea nr. 449 din 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora Republicată

Acte modificatoare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014
Ordonanţa Guvernului nr. 9/2016

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ART. 1

Prezenta lege reglementează aspecte privind:

 • vânzarea produselor,
 • inclusiv a celor executate la comandă, şi
 • garanţiile asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei consumatorului.
ART. 2

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) consumator – persoana astfel definită la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) produs – bun material mobil a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă.

Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi:
 • bunurile vândute în urma confiscărilor, în cadrul procedurii de executare silită sau pe baza unui alt act emis de autorităţile judecătoreşti,
 • apa şi gazele care nu sunt ambalate într-un volum limitat sau într-o cantitate fixă şi
 • energia electrică;
  c) vânzător – persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activităţii sale, comercializează produse în condiţiile unui contract încheiat cu consumatorul;
d) producător:
 1. operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;
  2. operatorul economic care fabrică materia primă;
  3. operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;
  4. operatorul economic care recondiţionează produsul;
  5. operatorul economic sau distribuitorul care modifică, prin activitatea sa, caracteristicile produsului;
  6. reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu îşi are sediul în România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;
  7. operatorul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie specifică derulării afacerilor;
  8. distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă producătorul este menţionat;
  9. distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informează persoana prejudiciată, în termen de 30 de zile de la cererea acesteia, asupra identităţii importatorului;

e) garanţia comercială – orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

e^1) garanţia legală de conformitate

– protecţia juridică a consumatorului:

 • rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate,
 • reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare,
 • să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului,
 • dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;
  f) reparare – în caz de lipsă de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare;
  g) viciu ascuns – deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare;
  h) durata medie de utilizare – intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul căruia:
 • produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale,
 • dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare;
  i) produs de folosinţă îndelungată – produs complex, constituit din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare şi asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere.
ART. 3

Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi produsele folosite care sunt vândute prin procedura licitaţiei publice, la care consumatorul are posibilitatea să participe personal.

Textul integral..….. Legea privind-vanzarea-produselor-si-garantiile-asociate-acestora

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.