Stagiul de cotizare

Oprește-te pe marginea călătoriei tale și uită-te cât de departe ai ajuns

Stagiul de cotizare

Pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare. În funcție de condițiile de muncă (deosebite, speciale, etc.), vârsta standard de pensionare poate fi redusă.

Contractele de asigurare socială pot fi încheiate de persoane care nu sunt deja pensionate în niciun sistem public sau privat, inclusiv cele din alte state UE sau state cu care România are acorduri de securitate socială​

Stagiul de cotizare – categorii

Stagiul de cotizare reprezintă intervalul de timp format din stagiul de cotizare contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare, conform legislației în vigoare.

Stagiul de cotizare contributiv

Reprezintă perioada de timp în care au fost datorate contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, inclusiv perioada în care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit aceste contribuții.

Stagiul complet de cotizare contributiv

Reprezintă perioada de timp stabilită de prezenta lege, în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv, necesar pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate.

Stagiul minim de cotizare contributiv

Reprezintă perioada minimă de timp stabilită de prezenta lege, în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv necesar pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă.

Stagiul potențial

Reprezintă perioada de timp stabilită de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare și inclusă în calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecțiunilor invalidante.

Perioadele care constituie stagiul de cotizare

Art. 13 din Legea nr.360/2023

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:
 • a) perioadele de vechime în muncă realizate până la data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat sau, după caz, s-a datorat şi plătit contribuţie de asigurări sociale;
 • b) perioadele necontributive care au constituit vechime în muncă în baza legislaţiei în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 sau, după caz, stagiul de cotizare conform legislaţiei ulterioare acestei date;
 • c) timpul util la pensie realizat de agricultori şi durata de asigurare:
  • în condiţiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi
  • alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) perioada ulterioară datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele au fost asigurate, conform legii, în sistemul public de pensii.
Articolul 13 din Legea nr. 360/2023 clarifică ce perioade constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii din România:
 • este esențial pentru determinarea drepturilor de pensie ale persoanelor asigurate;
 • garantează continuitatea drepturilor de pensie pentru toate categoriile de muncitori:
  • inclusiv pentru cei care au lucrat înainte de reformele din 2001,
  • agricultori și
  • cei care au beneficiat de reglementările ulterioare.

a) Perioadele de vechime în muncă realizate până la 1 aprilie 2001

În perioadele de vechime în muncă sunt incluse perioadele în care persoanele au fost angajate și pentru care s-au datorat și, eventual, s-au plătit contribuții de asigurări sociale.

Aceasta acoperă toți anii de muncă înainte de reformele majore ale sistemului de pensii din 2001:
 • care au fost recunoscuți oficial ca vechime în muncă și
 • pentru care angajatorii au avut obligația de a plăti contribuțiile de asigurări sociale

 b) Perioadele necontributive până la 1 aprilie 2001

Perioadele necontributive includ:

 • perioadele recunoscute drept vechime în muncă conform legislației anterioare, chiar dacă nu s-au plătit contribuții, sau
 • perioadele recunoscute drept stagiu de cotizare conform legislației ulterioare.

Recunoaște perioadele de activitate (de exemplu, perioade de studii superioare, serviciul militar) care au fost considerate vechime în muncă fără a necesita contribuții directe la sistemul de pensii.

 c) Timpul util la pensie realizat de agricultori

Timpul util la pensie realizat de agricultori se referă la perioadele în care agricultorii au fost asigurați în baza legislației specifice (Legea nr. 80/1992):

 • fiind recunoscute eforturile agricultorilor și contribuțiile lor specifice într-un sistem de pensii diferit de cel al angajaților din alte sectoare, dar integrat în sistemul public de pensii​.

d) Perioada ulterioară datei de 1 aprilie 2001

Această perioadă include perioadele în care persoanele au fost asigurate în sistemul public de pensii conform legii, după reformele legislative din 2001:

 • acoperă toate contribuțiile realizate după reformele majore ale sistemului de pensii,
 • care au modernizat și standardizat sistemul de cotizare și de asigurări sociale
Art. 14 din Legea nr.360/2023

(1) În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:

 • a) a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare iniţială, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;
 • b) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • c) a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 •  d) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
 • e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

(2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de acelaşi nivel conform prevederilor alin. (1) lit. a) beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de acelaşi nivel, la alegere.

(3) Perioadele prevăzute la alin. (1) se valorifică numai în situaţia în care aceste perioade nu se suprapun cu stagii de cotizare realizate în condiţiile prezentei legi.

 Exemplu

O persoană care se pensionează în 2024:

 • Ani lucrați înainte de 1 aprilie 2001: 15 ani, dintre care 10 ani în condiții normale și 5 ani în condiții speciale.
 • Ani lucrați după 1 aprilie 2001: 20 de ani în condiții normale
 • Total stagiu de cotizare: 35 de ani
Pentru cei 15 ani lucrați înainte de 1 aprilie 2001:
 • sunt recunoscuți integral dacă pentru aceste perioade s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale sau
 • au fost perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă.
Pentru cei 20 de ani lucrați după 1 aprilie 2001:
 • se adaugă direct la stagiul de cotizare, deoarece contribuțiile au fost plătite conform noilor reglementări.
Astfel, persoana va avea un stagiu de cotizare total de 35 de ani:
 • care va fi utilizat pentru calcularea pensiei în sistemul public de pensii,
 • se ține cont și de eventualele reduceri ale vârstei de pensionare datorate muncii în condiții speciale.

Similar Posts

3 Comments

 1. Alexandru COTUȚ spune:

  În perioada 1985-1989 am urmat cursurile seriale ale UCB-Facultatea de Hidrotehnice, Căii Ferate, Drumuri, Poduri și Geodezie din București, ca urmare am obținut Diplomă de Subinginer.
  Între anii 2005-2007, am urmat cursurile UEB-Facultatea de Inginerie Managerială, iar anii 3 și 4 am fost declarat bursier, bursă pe care am donat-o facultății pentru dotarea laboratorului de informatică. Umere a acestor cutsuri am obținut Diplomă de Inginer. Cursurile le-am urmat la zi, curs intensiv în zilele de sâmbătă și duminică. Deasemeni în perioada 2008-2009 sm urmat cursurile Universități “Hiperyon” din București, Facultatea de Istorie specializarea Geopolitică și relații internaționale în urma căruia am obținut o Diplomă de Master. Cursuri intensive de zi efectuate în zilele de sâmbătă și duminică.
  M-am pensionat iar în calculul nu mi-au fost luate aceste diplome.
  Mă întreb și vă întreb nu este legea discriminatorie în acest sens comparativ cu cei care au obținut o Diplomă la curs de zi?
  Pentru a obține aceste diplome am făcut sacrificii enorme, muncind zi de zi, după masa cursuri și învățătură, mai târziu zile de sâmbătă și duminică, de dimineața de la ora 8.00 până seara la ora 20.00 cursuri. Nu mai vorbesc că în sesiune sacrificam concediul de odihnă anual plus concediu fără plată pentru învățare și participare la examene. Colegii de la cursurile de zi, cu rezultate mai slabe, beneficiază de recunoaștere a perioadei în care au făcut facultate ca vechime asimilată necontributivă, iar seraliștilor sau celor de la fără frecvență nu beneficiază de nimic. De două ori pedepsiți. Puteau un procent sau ceva puncte în plus pentru anii de studiu indiferent de forma de învățământ să fi acordat. Personal mă consider discriminat de această lege.

 2. Alexandru COTUȚ spune:

  În perioada 1985-1989 am urmat cursurile seriale ale UCB-Facultatea de Hidrotehnice, Căii Ferate, Drumuri, Poduri și Geodezie din București, ca urmare am obținut Diplomă de Subinginer.
  Între anii 2005-2007, am urmat cursurile UEB-Facultatea de Inginerie Managerială, iar în anii 3 și 4 de studii, am fost declarat bursier, bursă pe care am donat-o facultății pentru dotarea laboratorului de informatică. Umare a acestor cursuri am obținut Diplomă de Inginer. Cursurile le-am urmat la zi, curs intensiv în zilele de sâmbătă și duminică.
  Deasemeni în perioada 2008-2009 am urmat cursurile Universități “Hiperyon” din București, Facultatea de Istorie specializarea Geopolitică și relații internaționale în urma căruia am obținut o Diplomă de Master. Cursuri intensive de zi efectuate în zilele de sâmbătă și duminică.
  M-am pensionat iar în calcul nu mi-au fost luate aceste diplome.
  Mă întreb și vă întreb nu este legea discriminatorie în acest sens, comparativ cu cei care au obținut o Diplomă la curs de zi?
  Pentru a obține aceste diplome am făcut sacrificii enorme, muncind zi de zi, după masa cursuri și învățătură, mai târziu zile de sâmbătă și duminică, de dimineața de la ora 8.00 până seara la ora 20.00 cursuri. Nu mai vorbesc că în sesiune sacrificam concediul de odihnă anual plus concediu fără plată pentru învățare și participare la examene. Diplomele și concediul fără plată nu au fost luate în calculul pensiei sau al stagiului de vechime. Colegii de la cursurile de zi, cu rezultate mai slabe, beneficiază de recunoaștere a perioadei în care au făcut facultate ca vechime asimilată necontributivă, iar seraliștilor, celor de la fără frecvență sau curs de zi intensiv efectuat în zilele de sâmbătă și duminică, forme de învățământ acreditate și recunoscute de sistemul de învățământ Românesc, nu beneficiază de nimic. De două ori pedepsiți. Puteau asigura un procent sau ceva puncte de stabilitate în plus pentru anii de studiu, indiferent de forma de învățământ. Personal mă consider discriminat de această lege și intenționez să dau statul Român, reprezentat de Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii și Protecției Sociale în judecată.

 3. Am 57 ani și 8 luni vârstă, am lucrat între 1nov. 2000 -30 apr. 2001 contract determinat de muncă de 6 luni miner subteran grupa 1 100% pentru care angajatorul respectiv nu a plătit taxele CAS. Cum pot proceda pentru a recupera această perioadă de muncă grupa 1 de 6 luni, pentru care casa de pensii Gorj mi-a comunicat că nu mi-o va lua în calcul la vârsta de pensionare. Menționez că am acumulat 15 ani de grupă 1 și specială 100% minerit și siderurgie, alți 14 ani de muncă în condiții normale, 2 ani de șomaj și cca. 6 luni serviciu militar. Aș dori să ies la pensie luna viitoare pe legea actuală a pensiilor 263/2010, altfel pe noua mizerie a pensiilor 360/2023 va trebui să muncesc alți ani pentru a acumula 35 ani stagiu de cotizare contributiv !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.