Pensia de invaliditate si pensia de urmas

∞ Fă ce vrei, dar înainte pune-te în rândul celor care ştiu ce vreau ∞

Pensia de invaliditate

Art.68 din Legea nr.163/2010

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

 • a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
 • b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
 • c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
Cine are dreptul la pensia de invaliditate
 • persoanele asigurate la momentul solicitării;
 • persoanele care nu mai au calitatea de asigurat
Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă

Această trecere se realizează la împlinirea:

 • vârstei standard de pensionare sau
 • vârstei standard reduse

Dacă pensia pentru limită de vârstă este mai mică decât pensia de invaliditate poate primi în continuare pensia de invaliditate. In situaţia în care se trece de la pensia de invaliditate gradul I la pensia pentru limită de vârstă, indemnizaţia de însoţitor se păstrează indiferent de pensia pentru care se optează.

Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă se realizează din oficiu. Legea nu prevede dreptul de opţiune de la pensia de invaliditate la pensia anticipată sau anticipată parţială.

Încadrarea în grad de invaliditate

Încadrarea într-un grad de invaliditate se face de către comisia de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii, de care aparține persoana în cauză. La încadrarea în grad de invaliditate se are în vedere pierderea capacității de muncă, nu diagnosticul ca atare.

 Situaţiile când se mai fac revizuirii medicale periodice

Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare. Termenele de reviziune sunt stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:

 • a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
 • b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
 • c) redobândirea capacităţii de muncă.
Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
 • a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
 • b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;
 • c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
Condiţiile solicitării pensiei de invaliditate

Asiguraţii sistemului public care şi-au pierdut capacitatea de muncă pot solicita pensie de invaliditate dacă sunt încadraţi într-un grad de invaliditate prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, indiferent de stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii.

Pensia de urmaș

Art. 83 din Legea nr.263/2010

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş:
 • pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani
 • când durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus
 • indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an
Cumularea pensiei de urmaş cu venituri de natură salarială

Începând cu 1 ianuarie 2011, copiii beneficiari ai unei pensii de urmaș, pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul acestora. Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi dependente, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut  pe țară

Se încadrează:
 • persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
 • funcţionarii publici;
 • persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective, în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului,
 • membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate contractului individual de muncă
Vârsta până la care copiii pot beneficia de pensie de urmaş

Vârsta până la care copiii pot beneficia de pensie de urmaş este:

 • până la vârsta de 16 ani;
 • până la vârsta de 26 ani dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;
 • pe toata durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit până la împlinirea vârstei de 16 ani, respectiv 26 de ani.
Condiţiile acordării pensiei de urmaş

Copiii şi soţul supravieţuitor pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie dacă:

 • au dreptul la o pensie proprie
 • îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după susţinătorul decedat
 Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soțului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat:
 • era pensionar sau
 • îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii

Când se poate solicita pensia de urmaş

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş:

a) la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de 15 ani sau de cel puţin 10 ani ;

b) indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;

c) indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă:
 • decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi
 • dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut ;
d) indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, pe o perioadă de 6 luni de la data decesului:
 • dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau
 • dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut ;
e) soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani:
 • nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau
 • dacă veniturile lunare sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut – până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani

Cuantumul pensiei de urmaş

Cuantumul pensiei se stabileşte, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

 1. pentru un singur urmaş               – 50%;
 2. pentru 2 urmaşi                             – 75%;
 3. pentru 3 sau mai mulţi urmaşi   – 100% .
Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
 • a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
 • b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

În cazul copiilor orfani de ambii părinţi pensia de urmaş rezultă din însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte. În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu prevederile legale.

Similar Posts

31 Comments

 1. Alina BARBU spune:

  Bună ziua. Mă numesc Barbu Alina.
  Am vârsta de 34 de ani, sunt bolnavă cronic sub tratament, am Epilepsie. Am fost diagnosticata cu aceasta boala la vârsta de 12 ani. Am începând din 2013 o pensia de invaliditate gradul
  2 ,capacitate de munca pierdută în totalitate.
  Tatăl meu a fost pensionar,și a decedat în 2018.
  Întrebarea mea este dacă aș avea dreptul la pensia de urmaș după Tatăl meu și inacelas timp și la pensia de invaliditate?.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Da , aveți acest drept dar, conform prevederilor art. 93 din Legea nr.263/2016: ”Persoanele prevăzute la art.84 lit.c) şi la art.86 alin.(1) sunt expertizate, revizuite medical şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.”
   ART. 84
   Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
   a) până la vârsta de 16 ani;
   b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
   c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

   https://projurista.ro/pensia-de-urmas-conditii-acordare-plata-suspendare/

 2. Bojin Luminita spune:

  Buna ziua!Baiatul meu are handicap accentuat ptr care primeste indemnizatia de handicaP.ARE si pensie de urmas ptr ca e inca elev .are dreptul sa fie incadrat pe 8 ore?Multumesc frumos!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform art.13 Codul muncii:
   (3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.
   (4) Încadrarea în muncă a persoanelor care beneficiază de tutelă specială este interzisă.
   Nu pot încheia contract de muncă minorii în vârstă de până la 15 ani şi nici persoanele puse sub interdicţie din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale, întrucât acestea nu dispun de capacitatea de exerciţiu şi le lipseşte deci discernământul.
   Aşa fiind, tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani pot fi încadraţi doar în munci uşoare, altele decât cele enumerate ca fiind grele, vătămătoare sau periculoase.
   În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

   https://projurista.ro/timpul-de-munca-si-timpul-de-odihna/

 3. fiul unui prieten,care a decedat,bolnav din nastere de tetrapareza spastica,a fost trecut de la gradul 1 la gradu 2 de handicapprimeste pensie de urmas in urma decesului tatalui,fiindui suspendata indemnizatia de handicap. .Are dreptul la pensie si indemnizatie,sau numai la pensia deurmas.

 4. Craciun Gabriela. spune:

  Buna ziua….o intrebare, ..daca mama a fost pensionara handicap, eu fiica ei ,in varsta de 44 ani, am dreptul la pensie de urmas dupa ea ? Fratii ceilalti sunt mai in varsta…Multumesc

 5. Buna ziua, am o intrebare, pentru un adult cu pensie de invaliditate -epilepsie de la varsta de 6 luni, poate sa primeasca pensie de urmas dupa decesul tatalui in acelasi timp cu pensia de invaliditate?
  La casa de pensii Arges s-a raspuns ca nu se pot cumula cele doua pensii
  Multumesc
  ION Buzau

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 84 din Legea nr.263/2010
   Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
   a) până la vârsta de 16 ani;
   b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
   c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).
   Conform art.92 din Legea nr.263/2010 – Copiii şi soţul supravieţuitor care au dreptul la o pensie proprie şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după susţinătorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

   Dacă aveți o pensie proprie, fie și de invaliditate, nu mai puteți beneficia și de pensie de urmaș, prin cumulare.
   Puteți doar să optați pentru pensia mai mare valoric.

   https://projurista.ro/pensia-de-urmas-conditii-acordare-plata-suspendare/

 6. Ordog Maria Ana spune:

  Bună ziuaam o întrebare dacă am pensie de handicap nerevizuibila și indemnizație pot beneficia și de pensie de urmas după soțul decedat

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform prevederilor art.82 din Legea nr.263/2010 = La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.
   Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.
   Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplinește condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după susţinătorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

   Dvs. dacă aveți pensie de handicap nerevizuibilă, la împlinirea vârstei legale de pensionare se va transforma pensia de handicap în pensie pentru limită de vârstă. Din acel moment trebuie să optați pentru una din cele 2 pensii – care este mai mare valoric.

   https://projurista.ro/pensia-de-urmas-conditii-acordare-plata-suspendare/

 7. Penesel Mariana spune:

  Buna ziua am 40 de ani și am pensie de handicap și indemnizația după moartea părinților mei pot să renunți la pensia de handicap și indemnizația și să i-au pensie de urmaș după moartea părinților mulțumesc mult

 8. Robert Arthur spune:

  Buna ziua.
  Am depus dosarul pentru pensie de urmas fiid cu grad 2 handicap.
  Am intrebat daca am drept de lucru si mi sa spus ca Da daca sunt in. Grad 3 si suna e aceasi. Au dreptu sa schimbe gradul de handicap? Sau sunt niste coduri cand te baga in sistem? Nu as vrea sa mi se modifice gradul de handicap.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Încadrarea în grad și tip de handicap se realizează în condițiile prevederilor Ordinului nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap de către o Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap.
   Încadrarea în grad de handicap se realizează doar dacă afecțiunile diagnosticate în referatele medicale depuse la dosar sunt prevăzute și în criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/1992/2007, actualizat și modificat și sunt îndeplinite condițiile privind debutul afecțiunii sau valorile minime prevăzute în acesta.
   Tipurile de handicap sunt: fizic (cod 1), somatic (2), auditiv (3), vizual (4), mental (5), neuropsihic (6), asociat (7), HIV/SIDA (8), boli rare (9), surdocecitate (10).
   Pentru emiterea certificatului de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap este obligatoriu să se realizeze evaluarea complexă a persoanei solicitante.
   Evaluarea complexă (adică: evaluare socială, medicală, psihologică, educațională, vocațională și a nivelului de integrare socială) reprezintă un proces prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a persoanei. Procesul presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul emiterii deciziei.
   În baza Raportului de evaluare complexă întocmit de specialiștii Serviciului de Evaluare și a documentelor justificative aflate în dosarul dumneavoastră, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți decide încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap.
   Încadrarea în grad și tip de handicap se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

   https://projurista.ro/pensia-de-urmas-conditii-acordare-plata-suspendare/

   1. Robert Arthur spune:

    Multumesc , pentru aceste informatii.
    Am primit 1 an pensie de urmas, iar anul acesta am fost chemat la Bucurest pentru expertiza medicala. am fost incadrat in gradul 3 .
    la Bucurest dupa expertizele medicale au decis sa suspende pensia de urmas Spunand ca sunt apt de 8 ore .credeti ca este corect ? Mam nascut cu probleme la Inima operatie la 2 ani si la 10 anii. La baia mare sa spus ca voi fi pus pe nedetermiat ca sunt din nastere cu aceasta boala si sunt Limitat la efort . Am depus contestatie dar nu stiu daca sa ma prezint sau nu pentru ca in Romania ori ce este posibil-si cheltuielile sunt mari.

 9. popescu florina spune:

  24 ani. Handicap grav cu insotitor permanent. Handicap grav PSIHIC de la varsta de 4 ani. Poate obtine pensie de invaliditate? Daca da, ce acte trebuie si care sunt demersurule?

 10. Tig Viorica spune:

  Bună ziua am 59 ani si sânt în pensie de invaliditate gr 2 și handicap grav cu asistent personal am dreptul la pensia de urmaș după soțul Multumesc

 11. pers cu handicap poate avea pensie de urmaș după tatăl decedat.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 84 din Legea nr.263/2010
   Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
   a) până la vârsta de 16 ani;
   b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
   c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

   https://projurista.ro/pensia-de-urmas-conditii-acordare-plata-suspendare/

 12. Buna ziua, in cererea pentru acordare pensie de urmas persoana solicitanta declara ca nu realizeaza venituri lunare mai mari de 35% din castigul salarial mediu brut. Pentru o persoana cu grad de handicap grav cu asistent personal cum se face calculul acestui 35%? Indemnizatia pentru insotitor intra in acest calcul? Persoana cu astfel de handicap primeste de la ANPS (Agentia de prestatii sociale): indemnizatie 419 lei, stimulent 180 lei si indemnizatie insotitor 1896 lei. Total: 2495 lei. La casa de pensii nu i-a fost luat dosarul pt pensie de urmas dupa sot pt ca depadeste 35% din salariul mediu brut. Este corect? Toate aceste indemnizatii se considera venituri proprii?
  Multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   În ceea ce privește calculul procentajului de 35% din castigul salarial mediu brut, este important să se țină cont de toate veniturile persoanei solicitante.
   Indemnizația pentru însoțitor și alte stimulente primite de la ANPS pot fi luate în considerare drept venituri pentru stabilirea eligibilității pentru pensia de urmaș.
   În cazul în care cererea a fost respinsă pe motiv că veniturile depășesc 35% din salariul mediu brut, este recomandabil să faceți o petiție către Casa de Pensii pentru a obține clarificări cu privire la modul în care au fost efectuate aceste calcule și pentru a afla dacă există documente suplimentare sau excepții care ar putea fi luate în considerare.

   https://projurista-plus.com/pensia-conditii-acordare-calcul-stagiu-transfer-strainatate/

 13. Buna seara. Mama mea avea pensie pe caz de viața cu gradul 2 de invaliditate, după decesul tatălui a renunțat la pensia ei si a preluat pensia de lurmas după tata. Mai trebuie sa meargă la revizuirea anuala dacă acum ia pensie de urmaș?

 14. Simona Lazăr spune:

  Soțul meu a murit anul acesta la vârsta de 57 de ani, fiind încadrat cu pensie de handicap grav gradul I nerevizuibil . Eu în calitate de soție am primit bani pentru însoțitor, fiind încadrată astfel. După decesul soțului pot beneficia de pensie de urmaș pe termen lung și nu doar pentru 6 luni? Am 57 de ani și nu am nici un venit .

 15. Buna ziua, bunica a murit recent. Mama mea nu poate lucra din cauza ca are grija de fratele meu cu handicap accentuat (gradul 2) nu poate opta nici macar sa ii fie insotitor desi el nu poate avea grija singur, spalat, facut mancare, mers la programari etc, este o persoana vulnerabila. Intrebarea mea este, oare poate aplica pentru pensie de urmas , macar sa aiba totusi un venit? Eu nu sunt in tara, as fi vrut sa ii aduc in Anglia sa locuiasca cu mine dar legea de imigrare s-a schimbat si imi e practic imposibil, daca nu fac ceva ei nu se pot descurca singuri, va rog sfatuiti-ma

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 83 din Legea nr.263/2010
   Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
   Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
   În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

   https://projurista-plus.com/pensia-de-urmas-conditii-acordare-plata-suspendare/

 16. Enache-Alecu Felicia spune:

  Sunt avocat pensionar definitiv.Am o fiica de 45 ani,bolnava psihic ,grad accentuat permanent, fără revizuire lunara.Este internata din 2010,în Centre specializate
  Am studiat legislația,dar sunt neclarități, în privința acordării pensiei
  de urmas de pe urma mea,având în vedere art 84…/L263 /2010.Din cauza bolii ,nu a continuat facultatea.
  Menționez din nou ca este beneficiara în cadrul Complexului Social,jud.Prahova și internata din 2010 ,la diferite alte centre.
  Poate beneficia de pensie de urmas de pe urma mea?
  Mulțumesc anticipat!

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 84 din Legea nr.263/2010
   Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
   a) până la vârsta de 16 ani;
   b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
   c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

   Dacă fiica a fost afectată de această boală încă din copilărie, până la vârsta de 16 ani, are dreptul la pensie de urmaș.

   https://projurista-plus.com/pensia-de-urmas-conditii-acordare-plata-suspendare/

 17. Florina D. spune:

  Buna ziua. As dori sa stiu daca se poate lua pensie de urnas, in cazul in care sotul decedat a avut grad de handicap grav. In calitate de sotie, am pensia mea personala, insa nu am inteles daca pot solicita o pensie de urmas de pe urma sotului cu handicap. Multumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 85
   (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
   (2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

   https://projurista-plus.com/pensia-de-urmas-conditii-acordare-plata-suspendare/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.