Legea nr. 290 din 2004 privind cazierul judiciar Republicata

∞Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decât cel care-l caută∞

Legea nr. 290 din 2004 privind cazierul judiciar Republicată

Acte modificatoare
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010
Legea nr. 255/2013
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2016
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016
Legea nr. 247/2016
Legea nr. 179/2017

CAPITOLUL I Dispoziţii generale din Legea nr. 290 din 2004

ART. 1

În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept, conform prevederilor din Legea nr. 290 din 2004.

ART. 2 din Legea nr. 290 din 2004

În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.

ART. 3 din Legea nr. 290 din 2004

Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condiţiile din Legea nr. 290 din 2004 şi cu respectarea prevederilor:

  • Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
  • ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi
  • ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.
ART. 3^1

În înţelesul din Legea nr. 290 din 2004, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) certificatul de cazier judiciar – documentul eliberat persoanelor, care atestă situaţia judiciară a acestora;
b) extrasul din cazierul judiciar – documentul emis cu ocazia schimbului de informaţii din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre ale Uniunii Europene şi statele terţe;
c) extrasul de pe cazierul judiciar – documentul eliberat instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;
d) copia de pe cazierul judiciar – documentul eliberat autorităţilor române competente;
e) Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) – sistemul descentralizat de tehnologie a informaţiei instituit prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, alcătuit din:

  • (i) un software de interconectare, alcătuit în conformitate cu un set comun de protocoale, care permite schimbul de informaţii între bazele de date privind cazierele judiciare din statele membre ale Uniunii Europene, şi
  • (ii) o infrastructură comună de comunicaţii, care asigură o reţea criptată, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) al deciziei;

f) stat membru – statul membru al Uniunii Europene;
g) stat terţ – statul care nu este membru al Uniunii Europene.

Textul integral………..Legea-privind-cazierul-judiciar ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.