HG nr.343 din 2017 Regulament receptie lucrari constructii

∞ Lumea nu e a celor modești, ci a celor energici ∞

HG nr.343 din 2017 Regulament recepţie lucrări construcţii pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: “HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“ART. 1 Se aprobă Regulamentul privind recepţia construcţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

ART. II Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. III (1) Prevederile Regulamentului privind recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, nu se aplică construcţiilor pentru care recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv recepţia finală, se află în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

REGULAMENT privind recepţia construcţiilor

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ART. 1

Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.

ART. 2

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii.

(2) Instalaţiile aferente construcţiilor sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

ART. 3

(1) Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcţii noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţii existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, şi se realizează în două etape: a) recepţia la terminarea lucrărilor; b) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.

(2) Recepţia poate fi admisă sau respinsă, motivat.

ART. 4

Recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional.

ART. 5

Construcţia poate fi dată în folosinţă doar în cazul admiterii de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, preluării construcţiei de către proprietar şi obţinerii de către acesta a autorizaţiilor necesare utilizării construcţiei, potrivit legii.

Textul integral………..HG nr.343 din 2017 Regulament receptie lucrari constructii

Similar Posts

One Comment

  1. Păiuș Toader spune:

    Bună ziua, numele meu este Păiuș Toader,din com.Nereju Județul vrancea și am următoarele probleme la nivel de primărie: Am solicitat autorizație de demolare grajd și am opținuto cu nr3 din 10.07.2018 și sa efectuat demolarea,am anunțat deja la primărie cu cererile depuse nr 3538/3537 din data25.05.2020 răspunsurile au veni cu intarziere și au fost spre surprinderea mea unul banal dat din biroul primăriei,fără a veni la fața locului să constate cele cerute :Proces verbal de demolare,întrucât trebuie radiată a cea construcție și în locul ei să construiesc un atelier,am opținut pentru acel atelier certificat de urbanism ,sânt toate avizele necesare pentru obținerea unei autorizați,mai puțin acel proces verbal de demolare și procesul de recepție a construcției casă locuit p+1 așa cum prevede art 37 casa nu e finalizată în totalitate. Întrebarea este: ce aș putea face în situația de față? Vă mulțumesc mult!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.