Legea nr. 171 din 2010 sanctionarea contraventiilor silvice

∞ A te grăbi în procedurile judiciare înseamnă a născoci o vină ∞

Legea nr. 171 din 2010 sanctionarea contraventiilor silvice a fost publicată în M. O. nr. 513 din 23 iulie 2010

CAP. I     Dispozitii generale

ART. 1

(1) Constituie contraventie silvica fapta savarsita cu vinovatie, stabilită și sancționată prin prezenta lege.

(2) Sancțiunile aplicabile pentru savarsirea contraventiilor silvice sunt:

 • a) sanctiunea contraventionala principala – amenda;
 • b) sanctiunea contraventionala complementara – retinerea sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din savarsirea contraventiei silvice si/sau retragerea autorizatiei/ atestatului, dupa caz.
ART. 2 din Legea nr. 171 din 2010 sanctionarea contraventiilor silvice

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 • a) marca – amprenta dispozitivului special de marcat imprimata in lemnul unui arbore prin lovire in locuri stabilite prin normele tehnice si care contine indicativul specific al dispozitivului special de marcat;
 • b) norme privind circulatia materialelor lemnoase normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund prevazute la art. 73 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • c) ocol silvic nominalizat – ocolul silvic care detine suprafata forestiera majoritara in cadrul unei localitati si care are obligatia de a asigura, pe baza de contract, serviciile silvice/administrarea la cererea proprietarilor din localitatea respectiva, conform arondarii teritoriale aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
 • d) semne amenajistice – semne de delimitare in paduri, specifice amenajamentului silvic, care cuprind: linii subparcelare, linii parcelare, limite de unitate de productie, limite de ocol silvic si borne amenajistice.

CAPITOLUL II Asigurarea administrării fondului forestier sau a serviciilor silvice

ART. 3

(1) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice:

 • care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase,
 • fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept.


(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

 • a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;
 • b) nematerializarea şi nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le deţin, în conformitate cu actele de proprietate, cu ţăruşi, borne, vopsea, şi/sau neîntreţinerea/nemenţinerea în stare corespunzătoare/vizibile a semnelor de hotar ale proprietăţii, respectiv mutarea semnelor amenajistice şi/sau de hotar.
ART. 4

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

 • a) neasigurarea de către administratorii drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a întreţinerii şi reparării acestora, conform normelor legale în vigoare;
 • b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant.

Textul integral….Legea nr.171 din 2010 sanctionarea contraventiilor silvice….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.