Carnete de munca – preluare date

∞ Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri ∞
Carnete de munca – Art. 279 Codul muncii 
 • (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnete de munca.
 • (2) După data abrogării Decretului nr.92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ.
 • (3) Angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predare-primire.
 • (4) Inspectoratele teritoriale de muncă ce deţin carnetele de muncă ale salariaţilor le vor elibera până la data prevăzută la alin. (3), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
 • (5) Anunţul privind pierderea carnetelor de muncă emise în temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Prevederile art.279 Codul muncii se referă:
 • la dovada vechimii în muncă (alin.1 şi 2), și
 • la eliberarea carnetelor de muncă titularilor lor (3 şi 4).

Până la data de 31 decembrie 2010, vechimea s-a dovedit cu carnetul de muncă. După abrogarea Decretului 92/1976 vechimea respectivă până la această dată se dovedeşte tot cu acest carnet.

Excepţie fac cei care nu îl mai posedă (din indiferent ce motiv, de exemplu pierderea documentului sau degradarea lui etc.), situaţie în care vechimea în muncă se reconstituie de către instanţa de judecată.

După abrogarea Decretului 92/1976, vechimea se dovedeşte cu adeverinţele (documentele) emise de angajatori potrivit registrului general de evidenţă a salariaţilor (după caz şi/sau certificatul/carnetul privind stagiul de cotizare).

Decretul nr.92/1976 privind carnetul de muncă a fost abrogat prin alin. (3) al art.298 din Legea nr.53/2003 (Codul muncii), începând cu data de 1 ianuarie 2004.

După renunţarea la carnetele de muncă, începând cu data de 1 ianuarie 2011, aceste documente trebuiau restituite.

 Au avut această obligaţie deţinătorii carnetelor:
 • angajatorii,
 • inspectoratele teritoriale de muncă.

Prin Legea nr. 40/2011 a fost introdus alin. 5 la art.296 Codul muncii, conform căruia titularii care au pierdut carnetele de muncă trebuie să publice un anunţ în Monitorul Oficial al României (Partea a III-a).

Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale (Abrogată):

 • vechimea în muncă recunoscută până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii,
 • dovada vechimii în muncă realizate până la această dată se face, în special, cu carnetul de muncă.

Evidența stagiului de cotizare realizat după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 este ținută de Casa Naționala de Pensii, pe baza datelor cuprinse în declarația nominală depusă, potrivit legii:

 • de către angajator,
 • de către persoanele juridice asimilate acestora sau
 • de către persoanele fizice obligate să se asigure prin efectul legii sau care au încheiat contracte de asigurare.

 În prezent, stagiul de cotizare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 este preluat de către salariații caselor teritoriale de pensii din carnetul de munca, în momentul stabilirii drepturilor de pensie.

Conform Legii nr. 263/2010 constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:
 • a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;
 • b) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
 • c) perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001,
 • d) perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă.
Constituie stagiu de cotizare şi perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:

a) s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 49;

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.

 b) are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

c) timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.

Actuala procedură de calcul a stagiului cotizare nu acordă posibilitatea ca viitorul pensionar să cunoască, înainte de pensionarea propriu-zisă:

 • stagiile de cotizare realizate anterior anului 2001,
 • stagii ce urmează a fi luate în calcul pentru stabilirea pensiei.
Prin acțiunea de scanare:
 • au fost culese datele necesare pentru determinarea stagiului de cotizare și a punctajului mediu anual
 • au fost scanate carnetele de munca
 • a fost creată o arhivă electronică a acestora,
 • a fost prima etapă a procesului de arhivare electronică a dosarelor de pensie.

Culegerea datelor de bază necesare determinării stagiului de cotizare și pentru calculul punctajului mediu anual va permite emiterea certificatelor de stagiu și pentru perioadele de până la intrarea în vigoare a Legii nr.19/2000, cuprinse în carnetul de muncă.

 Dovada vechimii în muncă se face prin:
 • certificate,
 • adeverinţe,
 • copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ori le deţin,
 • copii și extrase de pe documentele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.
 Acte doveditoare ale vechimii sunt eliberate, în baza prevederilor art.29 din Legea nr. 16/1996, de către:
 • creatorii ori deţinătorii de documente (arhivă)
 • succesorii în drepturi ai acestora

Similar Posts

2 Comments

 1. Ghita florin spune:

  buna seara,va rog sa ma ajutati cu un raspuns.fac 62 de ani in febroarie 2024,am bagat dosarul de pensie anticipata si mi sa respins,pe motiv ca nu mam incadrat in 35 de ani vechime in munca ,la calculele lor reiese 20 de ani de munca la calculele mele dupa cartea de munca sunt peste 41 de ani pe cartea de munca.ce sfat imi dati..numele meu este GHITA FLORIN.multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 150 din Legea nr.263/2010
   (1) Comisia Centrală de Contestaţii este organism de verificare, care examinează şi hotărăşte asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.
   (3) În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii adoptă hotărâri.
   (4) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

   În termen de 5 zile de la adoptare, hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii.
   Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.
   Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instanţele judecătoreşti în termenul prevăzut la alin. (2) sunt definitive.

   Faceți o cerere de recalculare a pensiei.
   Puteți ataca cu contestație decizia de pensionare – Email: petitii.cpmb@cnpp.ro
   Ulterior puteți ataca în instanță – la judecătorie – hotărârea prin care a fost soluționată contestația.

   https://projurista-plus.com/dreptul-la-pensie-si-indicele-de-corectie-aplicat-pensiei/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.