Experiența e cel mai bun dascăl

 

Experiența este cel mai bun dascăl

STUDII

Facultatea de DREPT din cadrul Universității ”Al.I.Cuza” Iași

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Experiența juridică am acumulat-o prin activitate neîntreruptă în domeniu după finalizarea Facultății de Drept. Fiind pasionată de acest domeniu, m-am perfecționat permanent.

Am avut privilegiul de a lucra în companii mari din diferite domenii de activitate (petrol, servicii, construcții, imobiliare, ..). Astfel am venit în contact cu specialiști, experți cu o experiență vastă în afaceri.

Am avut oportunitatea de a fi administrator, membru CA la societăți, participând:

 • la analiza și luarea deciziilor privind strategia comercială și de marketing a societăților;
 • la aprobarea operațiunilor de investiții;
 • la prezentarea adunării generale a acționarilor a bilanțului contabil pe anul precedent;
 • la prezentarea proiectului de buget al societății pe anul următor;

În prezent lucrez în administrația publică centrală– Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Am șansa de a analiza aspecte specifice domeniului la nivel național, fiind un spectru mai extins de abordare juridică.

EXPERIENȚA JURIDICĂ

 • expert accesare fonduri europene și de coeziune: documentarea în vederea realizării proiectului, stabilirea parteneriatelor, elaborarea proiectului,  auto-evaluarea nivelului de performanță a proceselor;
 • evaluarea impactului reglementărilor: elaborarea de analize de impact pentru reglementări normative mai bune;
 • metodologia de tehnică legislativă: delimitări conceptuale, sistematizarea și unificarea actelor normative;
 • elaborarea și participarea la proiecte de acte normative, strategii şi programe în domeniul economiei sociale;
 • monitorizarea și evaluarea strategiilor, programelor și inițiativelor de susţinere a domeniului;
 • analizarea și formularea punctelor de vedere în scopul avizării de proiecte de acte normative;
 • elaborarea propunerilor de proiecte în cadrul programelor naționale și internaţionale de finanțare;
 • participarea la implementarea proiectelor;
 • participarea la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale;
 • efectuarea demersurilor pentru soluționarea situațiilor juridice, cadastrale ale imobilelor;
 • redactare, negociere contracte, coordonarea desfășurării relațiilor contractuale, asigurarea asistentei juridice;
 • reprezentarea societăților în relațiile cu instituții;
 • întocmire caiet de sarcini în cadrul – Agenția ARNIEC/RoEduNet;
 • organizare licitații publice pentru achiziții în cadrul Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare
 • reprezentare societății în instanțe în procese comerciale, civile, litigii de muncă;
 • întocmirea dosarelor pentru acționare în instanță;
 • realizarea procedurilor de executare silită a hotărârilor judecătorești;
 • întocmirea documentației și realizarea procedurilor de deschidere faliment, lichidare, reorganizare judiciară;
 • întocmirea documentației pentru înființarea, modificarea, transformarea, dizolvarea de firme;
 • participarea la cercetarea accidentelor de munca și înștiințarea/colaborarea cu autoritățile competente
 • mediere negocieri patronat-sindicat;

Succesul înseamnă să obții ceea ce-ți dorești” iar eu știu că voi reuși în proiectele mele prezente și viitoare.

Idealurile sunt ca stelele: s-ar putea să nu le ating, dar mă pot călăuzi în viață!