HG nr.278 din 2002 masurile pentru prevenirea somajului