Utilizarea asigurarilor sociale de sanatate in UE

∞În definitiv, nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața din anii tăi∞
Art.17 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004  al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială

”Persoana asigurată sau membrii familiei acesteia care își au reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent beneficiază de asigurări de sănătate în statul membru de reședință de prestațiile în natură acordate, în numele instituției competente, de către instituția de la locul de reședință, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum ar fi fost asigurate în temeiul legislației menționate.”

Asistența în caz de accident la locul de muncă în afara țării

În caz de accident la locul de muncă în afara ţării în care beneficiarul are asigurare, trebuie transmisă instituţiei competente o declaraţie referitoare la accidentul respectiv. Instituţia din ţara în care a avut loc accidentul trebuie să trimită:

 • certificatul medical împreună cu
 • toate informaţiile pe care instituţia de asigurare socială le-ar putea solicita.

Dacă accidentul a avut loc în timpul deplasării către sau dinspre locul de muncă, instituţia de securitate socială poate desemna o persoană competentă care să efectueze o anchetă în ţara în care s-a produs accidentul. Această persoană va primi sprijin din partea autorităţilor locale din ţara în care s-a produs accidentul.

Art.12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004  al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială de sănătate

(1)Persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru, și care este detașată de angajatorul respectiv în alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească 24 de luni și ca persoana să nu fi fost trimisă pentru a înlocui o altă persoană detașată.

 (2)Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă într-un stat membru și care se deplasează în alt stat membru pentru a desfășura o activitate similară continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească douăzeci și patru de luni.

Valoarea în numerar a prestaţiilor de asistență socială

Calcularea în numerar a prestaţiilor de asistență socială se face conform legislaţiei naţionale a ţării în care este asigurată persoana.

 La calcularea acestui drept se ţine cont:
 • de membrii de familie care locuiesc în altă ţară din UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia.
 • de legislaţia naţională a ţării în care este asigurată persoana dacă prevede că valoarea prestaţiilor în numerar depinde de numărul membrilor de familie,

Dacă boala profesională a fost cauzată de un risc la care persoana a fost expusă în mai multe ţări din UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia, iar această activitate s-ar putea afla la originea bolii profesionale, persoana asigurată şi urmaşii pot solicita indemnizaţii doar în ţara în care a fost expus riscului ultima dată.

Ţara în care este asigurată persoana răspunde întotdeauna de plata în numerar a indemnizaţiilor acordate ca urmare a accidentării la locul de muncă sau a contractării unei boli profesionale, adică a indemnizaţiilor care înlocuiesc venitul pe care nu îl mai puteţi obţine din cauza apariţiei uneia dintre aceste situaţii. În mod normal, indemnizaţiile sunt plătite direct de către instituţia din ţara în care este asigurată persoana.

Țara în care este asigurată persoana poate conveni cu instituţiile din ţara în care locuiește ca aceastea din urmă să plătească indemnizaţiile în numerar la care are dreptul. Suma ce va fi primită va rămâne neschimbată.

Asigurarea în caz de accidente în străinătate

În situația producerii unui accident de muncă în timpul deplasării în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia, asigurarea împotriva riscurilor de accidente rămâne valabilă.

Pe durata călătoriei în afara ţării în care este asigurată, persoana are dreptul:

 • la prestaţiile în natură care se dovedesc necesare în urma constatărilor medicale
 • la prestaţii speciale în natură în ţara în care a avut loc accidentul

Ce sunt prestaţiile în natură

Prestaţiile în natură pot include:

 • plata directă sau rambursarea costurilor tratamentului medical,
 • furnizarea de servicii sau de produse conexe (medicamente etc)
 • se acordă în numerar, când se rambursează costurile unui tratament medical

Acest tip de prestaţii se acordă de către ţara în care locuiește asiguratul, permanent sau temporar. Toate procedurile, termenele limită şi condiţiile de acordare sunt stabilite la nivel naţional.

Ce sunt prestaţiile în numerar

Prestaţiile în numerar înlocuiesc un venit (salariu) care a fost suspendat din motive de boală, de maternitate sau paternitate.

Prestaţiile acordate în situaţii specifice (de exemplu, dependenţa unui bolnav sau a unei persoane cu handicap de asistenţa oferită de o altă persoană) pot fi încadrate tot în categoria prestaţiilor în numerar. 

Valoarea acestor prestaţii şi durata perioadei în care se acordă depind de legislaţia ţării în care asigurată persoană solicitantă. Prestaţiile în numerar se plătesc direct de către instituţia competentă din ţara unde este asigurat.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

 • nu este o alternativă la asigurarea de călătorie. Acesta nu acoperă costurile serviciilor medicale private sau costuri precum prețul călătoriei cu avionul înapoi în țara de origine ori contravaloarea bunurilor pierdute sau furate;
 • nu acoperă costurile în situația în care scopul expres al călătoriei este de a obține tratament medical;
 • nu garantează servicii gratuite, fiind diferențe dintre sistemele de sănătate ale fiecărei țări.

Sistemele de asistenţă medicală diferă de la o ţară la alta, iar înregistrarea în cadrul unui sistem este specifică.

Există înregistrări în sistemele locale de asistenţă medicală specifice pentru:
 • șederi temporare
 • stabilire definitivă
 • detașare
 • lucrători transfrontalieri

Drepturile dobândite în altă ţară, înainte de mutare, se păstreză. Nu se va pierde asigurarea în caz de boală dacă:

 • se schimbă locul de muncă sau
 • se mută în altă ţară

Pentru a beneficia de prestaţii, instituţia care analizează solicitarea de prestaţii de boală trebuie să ţină cont de perioadele în care s-a beneficiat de asigurare. În anumite ţări, asiguratul are dreptul la prestaţii de boală doar după şase luni de asigurare în ţara respectivă.

Exemplu

În cazul unui pensionar, ţara în care este asigurat este ţara care îi plăteşte pensia. Dacă primește pensie din mai multe țări și o țară dintre acestea este țara în care locuiește, această țară va răspunde de acoperirea îngrijirilor medicale de care beneficiază persoana pensionară şi membrii familiei sale.

Dacă decide să se stabilească în altă țară, va beneficia întotdeauna de prestaţii în natură (asistenţă medicală şi medicamente), în respective ţară.  Mai întâi, trebuie să se înregistreze la instituția de securitate socială din respective țară, chiar dacă este asigurat în altă parte.

Dacă nu primește pensie din ţara în care locuiește, ţara care plăteşte pensia va rambursa ţării în care locuiește pensionarul, costul serviciilor care au fost furnizate acestuia şi membrilor familie sale. Ţara care plăteşte pensia răspunde şi de emiterea cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS).

Prestaţiile în numerar în caz de boală se acordă de către ţara în care este asigurată persoana.

Normele UE garantează că se poate beneficia de prestaţii de boală încă de la începutul perioadei de asigurare, cu condiţia să fi fost asigurat timp de cel puţin şase luni într-una sau mai multe ţări din UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.