Somaj tehnic- beneficiari, conditii, plata

∞ Munca scutește pe om de trei mari rele: plictiseala, viciul și sărăcia ∞

Șomaj tehnic este reglementat prin OUG nr.30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Pe perioada:

 • stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
 • suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, 
 • ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2,
 • indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj,
 • dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020.
 În cazul angajatorilor:
 • afectați direct de instituirii stării de urgență și
 • care își suspendă pe perioadă determinată contractele de muncă ale angajaților,
 • beneficiază de plata acestor indemnizații pentru angajații care au contracte individuale de muncă ACTIVE la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020.
Angajatorii:
 • care au suspendat contractele de muncă ale angajaților anterior publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020, perioada dintre instituirea stării de urgență prin Decretul 195/2020 și data publicării OUG nr.30/2020 în Monitorul Oficial
 • nu beneficiază de măsura de sprijin privind șomajul tehnic. 

Beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic

De aceste prevederi beneficiază:

1.Salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial

Angajatorii trebuie să își fi întrerupt activitatea ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARAS-CoV2:

 • pe perioada stării de urgență,
 • pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii.
Măsurile de sprijin privind șomajul tehnic pot fi accesate de orice societate comercială:
 •  indiferent de mărime sau număr de angajați,
 • cu respectarea condițiilor prevăzute de OUG 30/2020.

Accesarea măsurii de sprijin privind indemnizația pentru șomaj tehnic suportată de Stat nu este condiționată de mărimea firmei sau de numărul de angajați.

2.Alţi profesionişti

Categoria ”alți profesioniști” astfel cum sunt reglementaţi de art.3 alin.(2) din Codul civil reprezintă: persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF) dar și profesiile liberale (PF)

 3.Avocaţii

Avocații beneficiază de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr.6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, în următoarele condiții:

 • dacă activitatea le-a fost redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2
 • dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr.6/2020

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de șomaj tehnic, avocații depun, prin poşta electronică, la AJPIS-ul în a cărei rază teritorială își au domiciliul fiscal:

 • cerere semnată şi datată
 • declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de acordare

Plata indemnizației se face de către AJPIS-ul (agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti) în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al avocatului.

  Imdemnizația brută de șomaj încasată de la AJPIS este supusă impozitării

Calculul şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează de către avocați (persoane fizice beneficiare) prin aplicarea cotelor prevăzute de Codul fiscal.

Termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizaţiei:
 • aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgenţă este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG nr.53/2020 publicată în Monitorul Oficial nr.325/21.04.2020.
 • aferente lunii martie se prelungeşte cu 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG nr.53/2020. Plata se efectuează în conturile bancare deschise la unităţile bancare de beneficiarul indemnizaţiei.

Pentru acordarea indemnizaţiilor aferente lunii aprilie şi lunilor următoare din perioada stării de urgenţă termenul de depunere a solicitărilor este cel prevăzut de art.V alin.(1) din OUG nr.32/2020, fiind până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

4.Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe

Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe (Legea nr.8/1996), care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă beneficiază de indemnizație de somaj tehnic. În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de șomaj tehnic, persoana beneficiară depune, prin poşta electronică, la AJPIS-ul în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința:

 • cerere (model prevăzut în Ordinul de ministru nr.743/2802/2020)
 • copie a actului de identitate;
 • copie după un contract de drepturi de autor şi drepturi conexe din ultimele 3 luni, anterior declanşării stării de urgenţă;
 • copie după extrasul de cont

Precizarea referitoare la contract de drepturi de autor şi drepturi conexe din ultimele 3 luni” anterioare declanșării stării de urgență subliniază condiția existenței unui contract valabil încheiat în intervalul menționat. Nu este specificată ca o dată a perfectării sau intrării în vigoare a respectivului contract. Plata indemnizației se face de către AJPIS-ul (agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti) în a cărei rază teritorială se află domiciliul persoanei beneficiare.

5.Persoanele fizice care obţin venituri din activități sportive

Persoanele fizice care obţin venituri din activități sportive, iar contractul de activitate sportivă a fost suspendat temporar din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă beneficiază de indemnizație de somaj tehnic.

Procedura accesare indemnizație somaj tehnic

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Angajatorul:
 • solicită indemnizația pentru șomajul tehnic suportată de Stat
 • va face toate demersurile privind șomajul tehnic, conform Codului Muncii,
 • se va adresa AJOFM-urilor (agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă) pentru a primi fondurile necesare plății indemnizațiilor pentru șomajul tehnic destinate angajaților

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de șomaj tehnic, angajatorii depun, prin poşta electronică, la AJOFM-ul în raza cărora îşi au sediul social:

 • cerere semnată şi datată de reprezentantul legal
 • declaraţie pe propria răspundere şi
 • lista cu persoanele care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de șomaj tehnic, celelalte categorii de beneficiari depun actele doveditoare, prin poşta electronică, la AJPIS-ul în a cărei rază teritorială își au domiciliul.  

Plata indemnizație somaj tehnic

Cuantumul indemnizației care se plătește din bugetul asigurărilor pentru șomaj este egală:

 • cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat,
 • dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (Legea nr.6/2020).

Câștigul salarial mediu brut conform legii este de 5.429 lei. Indemnizația plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj nu poate fi mai mare de 4.072 lei.

Plata indemnizațiilor pentru șomaj tehnic ale angajaților se face în contul  angajatorului, urmând ca acesta:
 • să achite contribuțiile aferente indemnizațiilor și
 • să facă plățile în conturile angajaților.

Sumele solicitate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se plătesc de către AJOFM în contul angajatorului (cont deschis la banca comercială, indicat în cerere), în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, angajatorii plătesc indemnizațiile salariaților pentru care s-au solicitat.

Suspendarea contractelor individuale de muncă

Angajatorul, dacă decide să recurgă la concediere, nu este obligat să apeleze mai întâi la varianta șomajului tehnic. Concedierea se va face doar în conformitate cu prevederile Codului Muncii, mai exact, respectând art.75 alin.(1) din Legea nr.53/2002- Codul Muncii, care stipulează că în cazul concedierii, angajatul trebuie să beneficieze de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

Preavizul reprezintă o înştiinţare prealabilă prin care se aduce la cunoştinţa salariatului că urmează să fie concediat. Este necesar ca preavizarea să aibă loc distinct, înainte de emiterea deciziei de concediere.

Uneori preavizul este acordat prin însăşi decizia de concediere, acesta urmând să-şi producă efectele după expirarea termenului său legal ori contractual. Art.76 alin.(1) lit. b) Codul muncii prevede că decizia de concediere trebuie să conţină în mod obligatoriu „durata preavizului”. Și în acest caz, „lipsa concretă a preavizului anterior concedierii şi a dovezilor în acest sens, echivalează cu nesocotirea” dispoziţiilor Codului muncii, „şi atrage sancţiunea nulităţii concedierii astfel efectuate”. Termenul de preaviz nu poate fi situat în timp după momentul încetării raporturilor de muncă.

Preavizul se acordă în cazul persoanelor concediate pentru:
 • inaptitudine fizică sau psihică,
 • necorespundere profesională
 • pentru motive care nu ţin de persoana lor (art.65 şi art.66)

Durată minimă a preavizului a fost modificată de la 15 la 20 de zile lucrătoare prin Legea nr. 40/2011. Durata efectivă a preavizului se stabileşte prin contractele colective şi individuale de muncă.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.