Recunoastere hotarare de divort pronuntata in SUA

       Sentința Civilă nr. 321-F-2016 Recunoaștere hotărâre de divorț

Recunoaștere hotărâre de divorț pronunţată în Statele Unite ale Americii
  •    Codul de procedură civilă: art. 1096
  •    Codul civil: art. 2561

    Sinteză

Recunoașterea hotărârilor judecătorești pronunțate în materie matrimonială între România și Statele Unite ale Americii se află într-un vid juridic bilateral/multilateral. În astfel de situații, prevederile articolului 1096 alineatul (1) litera c) din Codul de procedură civilă trebuie corelate cu dispozițiile articolului 2561 alineatul (2) teza a II-a din Codul civil, conform cărora îndeplinirea condiției reciprocității de fapt este presupusă până la proba contrară, iar această probă este stabilită de Ministerul Justiției, în consultare cu Ministerul Afacerilor Externe.

(Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia I civilă, Sentinţa nr. 321/F din 15 iunie 2016, trimisă, în rezumat, de judecător dr. Gabriela Cristina Frenţiu (Preşedintele Secţiei I civile a Tribunalului Bistriţa-Năsăud),

Publicată în Revista română de jurisprudenţă nr. 3/2016, Editura Universul Juridic, pag. 46–47

Prin acţiunea civilă înregistrată, reclamanta O.C. a solicitat:
  • în contradictoriu cu pârâtul O.C.G.,
  • recunoaşterea hotărârii de desfacere a căsătoriei pronunţate la data de 24 mai 2012 de Curtea Supremă din Arizona – districtul Maricopa.

    Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine faptul că prin hotărârea de desfacere a căsătoriei pronunţată la data de 24 mai 2012 de Curtea Supremă din Arizona – districtul Maricopa, depusă la dosar în limba engleză şi în traducere legalizată, s-a declarat desfăcută căsătoria încheiată între soţi, dispunându-se ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de C.

    Potrivit hotărârii străine, tradusă în limba română, divorţul a fost solicitat de reclamantă, pârâtul fiind lipsă de la judecată, cererea de chemare în judecată, citaţia emisă în dosar, ordinul preliminar, hotărârea de divorţ fiindu-i comunicate cu confirmare de primire, prin curierat rapid, actele fiind primite personal de pârât la domiciliu la data de 27 februarie 2012, orele 14:32, conform înscrisului intitulat „declaraţie cu privire la comunicare, cu confirmare de semnătură” depus la dosar în limba engleză şi în traducere în limba română.

    Fiind vorba de un divorţ pronunţat în SUA, sunt incidente prevederile Codului de procedură civilă pentru Recunoaștere hotărâre de divorț.

    Potrivit art. 1096 Cod pr.civ., condiţiile pentru recunoaşterea pe teritoriul României a unei sentinţe străine sunt următoarele:
  •     a) hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată;
  •     b) instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competenţa să judece procesul, fără însă a fi întemeiată exclusiv pe prezenţa pârâtului ori a unor bunuri ale sale fără legătură directă cu litigiul în statul de sediu al respectivei jurisdicţii;
  •     c) există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea.

    Potrivit alin. (1) al normei, dacă hotărârea a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul, ea trebuie să constate, de asemenea, că părţii în cauză i-au fost înmânate în timp util atât citaţia pentru termenul de dezbateri în fond, cât şi actul de sesizare a instanţei şi că i s-a dat posibilitatea de a se apăra şi de a exercita calea de atac împotriva hotărârii.

    Toate aceste cerinţe sunt îndeplinite. Astfel, sentinţa este definitivă, conform menţiunii din cuprinsul acesteia.

Conform pct. 2 din hotărâre, instanţa care a pronunţat hotărârea a avut competenţa judecării procesului.

    În ceea ce priveşte condiţia reciprocităţii, tribunalul reţine că în privinţa recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie matrimonială nu există un cadru juridic bi/multilateral în relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii, aşa cum rezultă din Adresa nr. 22663 din 6 aprilie 2016 a Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiţiei.

    În aceste condiţii, prevederile art. 1096 alin. (1) lit. c) C.pr.civ. trebuie coroborate cu dispoziţiile art. 2561 alin. (2) teza a II-a C.civ., conform cărora îndeplinirea condiţiei reciprocităţii de fapt este prezumată până la dovada contrară, care se stabileşte de Ministerul Justiţiei prin consultare cu Ministerul Afacerilor Externe.

    Recunoaștere hotărâre de divorț

În urma unor astfel de consultări, s-a concluzionat că recunoaşterea divorţului are loc pe baza uzanţelor şi relaţiilor de respect reciproc.

    Este îndeplinită şi condiţia comunicării pârâtului în timp util a citaţiei pentru dezbaterea în fond şi a actului de sesizare al instanţei, aşa cum rezultă din dovada de comunicare depusă la dosar.

    Pârâtului i s-a comunicat şi hotărârea a cărei recunoaştere se solicită, asigurându-i-se, astfel, posibilitatea de a se apăra şi de a exercita căile legale de atac.

    Având în vedere faptul că sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 1096 C.pr.civ., că nu există niciuna dintre situaţiile care nu permit recunoaşterea, expres enunţate de art. 1097 C.pr.civ., tribunalul, în temeiul textelor legale amintite, va admite acţiunea civilă formulată de reclamantă împotriva pârâtului şi, în consecinţă, va recunoaşte hotărârea de desfacere a căsătoriei pronunţată la data de 24 mai 2012 de Curtea Supremă din Arizona – districtul Maricopa.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.