Pensia cumulata cu alte venituri realizate

∞ Viața este o tragedie atunci când e privită în prim-plan și o comedie când o privești în plan larg ∞
Persoanele care beneficiază:
 • de o pensie pentru limită de vârstă pot cumula pensia cu venituri realizate din activități profesionale.
 • de o pensie anticipată nu pot cumula pensia cu venituri realizate din activități profesionale, cu excepția consilierilor locali sau judeţeni.
 • de o pensie anticipată parțială nu pot cumula pensia cu venituri realizate din activități profesionale, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni.
 • de o pensie de invaliditate gradul I sau gradul II nu pot cumula pensia cu venituri realizate din activități profesionale, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni.
 • de o pensie de invaliditate gradul III pot cumula pensia cu veniturile realizate din activități profesionale desfășurate în regim de jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv.

Copiii care beneficiază de o pensie de urmaș pot cumula pensia cu veniturile realizate din activități profesionale.

Soțul supraviețuitor care beneficiază de o pensie de urmaș poate cumula pensia cu venituri de natură profesională cu condiția ca acestea să fie mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat

Art. 118 din Legea nr.263/2010 
 • (1) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi dependente, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal.
 • (2) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, indiferent de nivelul acestora.

Excepție:

 • a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
 • b) funcţionarii publici;
 • c) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt assimilate persoanelor cu contract de muncă.
Cod fiscal, art.7:
 1. activitate dependentă – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare generatoare de venituri;
 2. activitate dependentă la funcţia de bază – orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare numai angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.

Criteriile unei activități pentru a fi considerată activitate dependentă

Beneficiarul de venit:
 • se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit
 • respectă condiţiile de muncă impuse de acesta: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru.
În prestarea activităţii, beneficiarul de venit:
 • foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi
 • contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu.
Plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi:
 • indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate,
 • alte cheltuieli de această natură.
Plătitorul de venit suportă:
 • indemnizaţia de concediu de odihnă şi
 • indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

Criteriile unei activități pentru a fi considerată activitate independentă

Activitate independentă – orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:

 1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;
 2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
 3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
 4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
 5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
 6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
 7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii;

I.Pensionarii pentru limită de vârstă și persoanele cu pensia de urmaș

Pensionarii pentru limită de vârstă și persoanele cu pensie de urmaș (cu vârsta până la 16 ani, respectiv 26 de ani – dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii), pot cumula pensia cu venituri obținute:

 • din activități dependente conform Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora
 • din activități independente conform Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora

II. Pensionarii de invaliditate grad I sau II, pensionari anticipat

 1. Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I sau II de invaliditate şi pensionarii de urmaş încadraţi în gradul I sau II de invaliditate;
 2. Pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale;
 3. Soţul supravieţuitor, încadrat în gradul I și II de invaliditate,  beneficiar al unei pensii de urmaş,

pot cumula pensia cu venituri obținute:

 • din activități dependente conform Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora
 • din activități independente conform Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora
Excepții
 • veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă;
 • veniturile obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • veniturile obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului
 • veniturile obținute de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti

Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi dependente, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

III. Pensia pensionarilor de invaliditate grad III

 1. Pensia de invaliditate gradul III de invaliditate;
 2. Pensia de urmaș a copilului încadrat în gradul III de invaliditate,

pot cumula pensia cu venituri obținute:

 • din activități independente conform Codul fiscal,
 • din activități dependente conform Codul fiscal (dacă nu se depăşește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă) obținute :
 1. în baza unui contract individual de muncă;
 2. în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 3. de persoane care desfășoară activități în funcţii elective cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului
 4. de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti

IV. Pensia soţului supravieţuitor

a) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, cu excepția celui încadrat în gradul I și II de invaliditate,

poate cumula pensia cu venituri obținute:

 • din activități independente conform Codul fiscal,
 • din activități dependente conform Codul fiscal (dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat):
 1. în baza unui contract individual de muncă;
 2. în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 3. prin desfășurarea unei activități în funcţii elective cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului
 4. în calitate de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti

Consilierii locali, consilierii județeni pot cumula veniturile obținute din această calitate cu orice categorie de pensie.

b) Soţul supravieţuitor încadrat în gradul I sau II de invaliditate, beneficiar  pensia de urmaş,

poate cumula pensia cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • prin desfășurarea unei activități în funcţii elective cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului
 • în calitate de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti
c) Pensia:
 • soțului supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
 • pensia de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului
 • de urmaș a soţului supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani,

se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu;
 • din activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi
 • din activitatea de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti

Excepție:

Nu se cumulează pensia dacă veniturile din activitățile menționate depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

V. Pensia de urmaș

Pensia de urmaș:
 • a soțului supraviețuitor, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
 • pensia pe o perioadă de 6 luni de la data decesului
 • a soţului supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani,

se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu;
 • de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului,
 • de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti

Excepție:

Nu se cumulează pensia dacă veniturile din activitățile menționate depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.