OUG-privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal