OUG nr. 49 din 2009 stabilirea prestatorilor de servicii

∞ E târziu să fii cumpătat când ai pierdut totul ∞

OUG nr. 49 din 2009 stabilirea prestatorilor de servicii privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 366 din 1 iunie 2009 (abrogat)

CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din OUG nr. 49 din 2009 stabilirea prestatorilor de servicii
ART. 1 din OUG nr. 49 din 2009

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general al libertăţii de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii pe teritoriul României.

ART. 2 din OUG nr. 49 din 2009

În înţelesul OUG nr. 49 din 2009, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

b) serviciu – orice activitate economică independentă, prestată în mod obişnuit în schimbul unei remuneraţii;

c) prestator:

  • orice persoană fizică, cetăţean al unui stat membru,
  • sau orice persoană juridică stabilită într-un stat membru, care oferă ori prestează un serviciu;
d) beneficiar:
  • orice persoană fizică, inclusiv consumatorul, aşa cum este acesta definit în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  • cetăţean al unui stat membru sau care beneficiază de drepturi conferite prin acte normative comunitare,
  • sau orice persoană juridică stabilită într-un stat membru, care, în scopuri profesionale ori nonprofesionale, utilizează sau intenţionează să utilizeze un serviciu furnizat;

e) stat membru de stabilire – statul membru pe al cărui teritoriu este stabilit prestatorul de servicii în cauză;

f) stabilire – exercitarea efectivă de către prestator, pe o perioadă nedeterminată, a unei activităţi economice cu caracter independent, având un sediu stabil, fără ca acesta să fie în mod necesar un sediu statutar;

g) stat membru în care se prestează serviciul – statul membru în care serviciul este oferit de către un prestator stabilit într-un alt stat membru;

h) autoritate competentă:
  • orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative,
  • precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau
  • alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

Textul integral………oug-nr-49-din-2009-stabilirea-prestatorilor-de-servicii-in-romania …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.