OUG nr. 14 din 2011 pentru protectia consumatorilor

∞ Mânia este o nebunie de scurtă durată ∞

OUG nr. 14 din 2011 pentru protectia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor  privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată  a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung  privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă,  a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb.

 
CAPITOLUL I     Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii din OUG nr. 14 din 2011 pentru protectia consumatorilor
ART. 1 din OUG nr. 14 din 2011 pentru protectia consumatorilor

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecţie a consumatorilor.

ART. 2 din OUG nr. 14 din 2011 pentru protectia consumatorilor

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tranzacţiilor dintre comercianţi şi consumatori.

(2) Comercianţii pot desfăşura tranzacţiile reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în baza licenţei de turism emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

ART. 3

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

  • a) modalităţile de reparare a prejudiciului şi la căile de atac prevăzute în dreptul comun;
  • b) înregistrarea bunurilor mobile sau imobile şi transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile;
  • c) condiţiile de amplasare sau criteriile şi metodologia de autorizare ori licenţiere;
  • d) determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 4

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  • a) contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare – contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul de folosinţă a unuia sau a mai multor spaţii de cazare peste noapte, pentru mai mult de o perioadă de ocupare;
  • b) contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă – contractul cu durata mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, în principal dreptul de a beneficia de reduceri şi de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului ori a altor servicii;
  • c) contract de revânzare – contractul în temeiul căruia un comerciant acordă asistenţă, cu titlu oneros, unui consumator pentru vânzarea sau cumpărarea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare ori dintr-un contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă;

    Textul integral…….OUG-nr.-14-din-2011-protectia-consumatorilor-privind-contractele

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.