OUG nr.127 din 2002 eliberare titluri proprietate

∞ Nu există o limită a rătăcirilor ∞

OUG nr.127 din 2002 eliberare titluri proprietate privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere. A fost publicata in: Monitorul Oficial nr. 744 din 11 octombrie 2002

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 1
(1) În scopul accelerării acţiunii:
 • de eliberare a titlurilor de proprietate şi
 • de punere în posesie, comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • au obligaţia să comunice persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate, în scris, cu confirmare de primire, data şi locul unde se va face punerea în posesie.
(2) În cazul în care:
 • persoanele cărora li s-a făcut comunicarea sau împuterniciţii acestora nu se vor prezenta la data şi locul stabilite,
 • operaţiunea de punere în posesie şi de întocmire a proceselor-verbale se va face de către comisiile locale în prezenţa unor martori, de regulă proprietari puşi în posesie în vecinătate.
ART. 2

În cazul persoanelor interesate sau al împuterniciţilor acestora care nu se prezintă pentru înmânarea titlurilor de proprietate, acestea vor fi expediate prin poştă, cu confirmare de primire.

ART. 3

De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2002 eliberarea titlurilor de proprietate se face gratuit.

ART. 4

Prevederile art. 33 alin. (4) şi ale art. 72 alin. (1) şi (4) din Regulamentul privind:

 • procedura de constituire,
 • atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
 • a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi
 • punerea în posesie a proprietarilor,
 • aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 21 decembrie 2001,
 • se modifică în mod corespunzător

Textul integral.…………OUG accelerare-eliberare-titluri-proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.