OUG nr. 119 din 2006 – regulamente comunitare

∞ Imaginația este un mare dar prin contribuția sa la dezvoltarea omenirii∞

OUG nr. 119 din 2006 – regulamente comunitare reglementează unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

 • Acte modificatoare
  Legea nr. 191/2007
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011
  Legea nr. 76/2012
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013
  Legea nr. 206/2016
    ART. I

Legea nr. 187/2003 privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 16 mai 2003, se abrogă.

ART. I^1
În vederea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate, denumit în continuare Regulamentul nr. 805/2004, se stabilesc următoarele reguli:

ART. 1  Titlurile executorii privind drepturi de creanţă având ca obiect obligaţia de plată a unei sume de bani necontestată, constituite potrivit legii române, pot fi certificate, la cererea părţii interesate, ca titluri executorii europene în condiţiile prevederilor Regulamentului nr. 805/2004.

ART. 2    
 • (1) În cazul în care titlul executoriu îl constituie o hotărâre judecătorească, inclusiv cea care constată o tranzacţie judiciară sau o altă învoială a părţilor în condiţiile legii, certificarea este de competenţa primei instanţe.
 • (2) Dacă titlul executoriu este un act autentic, certificarea este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află emitentul actului.
ART. 3 
 • (1) Instanţa se pronunţă asupra cererii de eliberare a certificatului prin încheiere, fără citarea părţilor.
 • (2) Încheierea prin care cererea a fost admisă nu este supusă niciunei căi de atac.
 • (3) Certificatul se eliberează creditorului şi se comunică, în copie, debitorului.
 • (4) Încheierea prin care cererea a fost respinsă este supusă apelului, în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru creditorul prezent, şi de la comunicare, pentru cel care a lipsit.
 • (4^1) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul recursului.
 • (5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul eliberării unui certificat parţial în condiţiile art. 8 din Regulamentul nr. 805/2004.
ART. 4  

La cerere, se poate elibera un nou certificat care atestă încetarea, suspendarea sau limitarea forţei executorii a titlului, în condiţiile art. 6 alin. (2) din Regulamentul nr. 805/2004, ori, după caz, un certificat de înlocuire, în condiţiile art. 6 alin. (3) din Regulamentul nr. 805/2004. Dispoziţiile art. 3 se aplică în mod corespunzător.

Textul integral……OUG-nr.-119-din-2006-masuri-aplicarea-unor-regulamente-comunitare

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.