Ordonanța nr. 26 din 2000 asociatii si fundatii

∞ Fericit nu e acela care pare cuiva a fi astfel, ci acela care se simte astfel∞

Ordonanța nr. 26 din 2000 asociatii si fundatii a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, si prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 830/2006 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

 CAP. 1     Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

(3) Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intră sub incidenţa prezentei ordonanţe.

ART. 2

Prezenta ordonanţă are ca scop crearea cadrului pentru:

  • a) exercitarea dreptului la liberă asociere;
  • b) promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept;
  • c) urmărirea realizării unui interes general, local sau de grup;
  • d) facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse private şi publice;
  • e) parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;
  • f) respectarea ordinii publice.
ART. 3

Actele juridice de constituire a asociaţiilor şi fundaţiilor, încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt guvernate de legea civilă. 

CAP. 2     Înfiinţare asociatii si fundatii

SECŢIUNEA 1     Constituirea şi înscrierea asociaţiei

ART. 4

Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

ART. 5

(1) Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul.

(2) În temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.

Textul integral………………..Ordonanța nr.26 din 2000 privind asociații și funcdații……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.