Ordin nr.32 din 1995 Regulament activitate cenzori

∞ Cinstea trebuie acordată celui mai puternic, iar cele necesare celui mai slab ∞

Ordin nr.32 din 1995 Regulament activitate cenzori externi independenţi pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi ce verifică contabilitatea persoanelor supuse autorizării CNVM

ART. 1  Se aprobă punerea în aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi, prevăzut în anexa la prezentul ordin.

ART. 2  Departamentul reglementări şi oficiul de evidenta a valorilor mobiliare şi Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA 1
REGULAMENT privind activitatea cenzorilor externi independenţi
CAP. 1     Dispoziţii generale
ART. 1

Situaţiile financiare ale tuturor emitenţilor de valori mobiliare, aflaţi sub incidenţa Legii nr. 52/1994, precum şi ale oricărei persoane juridice supuse autorizării, supravegherii sau controlului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., vor fi elaborate în conformitate cu principiile contabile şi în concordanță cu cerinţele specifice stabilite prin prezentul regulament.

ART. 2

Situaţiile financiare anuale vor fi verificate şi certificate de cenzori externi independenţi înregistraţi la C.N.V.M.

ART. 3

Cenzorul extern independent este persoana fizică sau juridică, care verifică şi supraveghează contabilitatea tuturor persoanelor juridice supuse autorizării, supravegherii sau controlului C.N.V.M., asigură examinarea profesională sistematică a activităţilor financiar-contabile şi exprimă o opinie responsabilă, acordând o certificare a exactităţii şi corectitudinii înregistrărilor din conturile anuale ale societăţilor comerciale expertizate.

ART. 4

Activitatea cenzorului extern independent se fundamentează pe principiile deontologiei profesionale: moralitatea, independenta şi obiectivitate, conştiinciozitate, răspundere, confidenţialitate, imparţialitate, comportare profesională demnă.

CAP. 2     Dobândirea calităţii de cenzor extern independent
ART. 5

Cenzorul extern independent îşi exercită activitatea individual, conform prezentului regulament, sau îşi poate desfăşura activitatea în societăţi comerciale, potrivit legii.

ART. 6

Pot dobândi calitatea de cenzor extern independent persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • a) au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile prevăzute de lege;
  • b) au competenta profesională de a verifica şi a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a verifica şi a certifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, de a analiza prin procedee specifice contabilităţii situaţia economică, financiară şi fiscală a societăţilor comerciale supuse autorizării, supravegherii şi controlului C.N.V.M.;
  • c) au promovat testul vizând cunoaşterea legislaţiei privind valorile mobiliare şi bursele de valori, susţinut la C.N.V.M.;

  Textul integral……….ORDIN nr. 32 din 1995 regulament cenzori externi …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.