OMFP nr. 907 din 2005 raportare financiara

∞ Pe câmpia vieții, mergi, asemenea semănătorului, cu pas egal și măsurat ∞

OMFP nr. 907 din 2005 raportare financiara reglementează aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene a fost publicat in M.Oficial nr. 597 din data de 11.07.2005

Art. 1.

(1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2006, persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene.
(2) Prevederile de mai sus se aplică şi sediilor permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.
(3) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor elabora reglementări contabile specifice conforme cu directivele europene, aplicabile categoriilor de entităţi pe care le reglementează şi supraveghează.

Art. 2.

(1) În exerciţiul financiar al anului 2006, instituţiile de credit întocmesc şi un set distinct de situaţii financiare conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pentru necesităţi proprii de informare ale utilizatorilor, alţii decât instituţiile statului.
(2) În exerciţiul financiar al anului 2006, entităţile de interes public prevăzute la art. 3, cu excepţia instituţiilor de credit, pot întocmi:

  • şi un set distinct de situaţii financiare conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
  • pentru necesităţi proprii de informare ale utilizatorilor, alţii decât instituţiile statului,
  • potrivit opţiunii acestora şi dacă au capacitatea de implementare corespunzătoare.
    (3) În scopul întocmirii situaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) şi (2), persoanele juridice prevăzute la aceste alineate retratează situaţiile financiare întocmite potrivit reglementărilor contabile specifice, conforme cu directivele europene.

Textul integral….OMFP 907 din 2005 privind aprob categ de pers jur care aplica IFRS sau DE …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.