Masuri de sprijin pentru angajatori conform oug 132 din 2020

∞ Iubește munca, chiar dacă nu ai nevoie de ea pentru a te întreține ∞

Prin OUG nr.132/2020 au fost reglementate condiții aplicare măsuri de sprijin:

 • reducerea programului de lucru al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă;
 • decontarea a 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru angajații cărora li se încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni;
 • acordarea angajatorilor a unui sprijin financiar în valoare de 2.500 lei, pentru fiecare telesalariat, în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă;
Actuala situație a determinat necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin imediat pentru stimularea angajării persoanelor care:
 • şi-au pierdut locul de muncă sau
 • au fost în imposibilitatea de a se angaja şi care
 • sunt supuse riscului de excluziune socială, prin pierderea acestor venituri

 Măsuri de sprijin pentru reducerea cu 50% a programului de lucru 

Condițiile acordării indemnizației

Angajatorul poate dispune reducerea timpului de muncă și deconta indemnizația dacă:

 • măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
 • se stabileşte pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive;
 • reducerea timpul de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă;
 • în lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniţia concedieri colective;
 • reducerea activităţii este justificată de o diminuare cu cel puţin 10% a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii;

O societate poate avea un singur obiect principal de activitate căruia îi corespunde un singur cod CAEN stabilit prin actul constitutiv și trecut pe certificatului de înmatriculare (CUI). Pe lângă activitatea principală identificată prin codul CAEN principal, societatea poate desfășura și alte activități, menționând în actul constitutiv și codurile CAEN pentru activitățile secundare. Procentul de 10% din numărul de salariaţi ai unităţii se socotește la nivelul societății ca persoană juridică și nu la nivel de cod CAEN sau arie de producție/produs.

Cifra de afaceri reprezintă suma totală obținută din activităţile desfăşurate de o firmă pe o anumită perioadă de timp, corespunzător codurilor CAEN, respectiv, suma veniturilor cumulate. Procentul de 10% a cifrei de afaceri, conform prevederilor art.1, alin.11, lit.b) din OUG nr.132/2020, se socotește prin cumularea veniturilor obținute din desfășurarea tuturor activităților firmei, în conformitate cu codul CAEN al obiectului principal de activitate cât și codurile CAEN ale obiectelor secundare de activitate a firmei.

 Exemplu:

Reducerea timpului de muncă și decontarea indemnizației pentru luna iulie 2020 dacă cifra de afaceri este mai mică cu 10% decât cifra de afaceri pe luna iunie 2019 sau luna mai 2019.

Reducerea timpului de muncă se poate aplica și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.

 Drepturile angajaților

Pe perioada reducerea timpului de muncă salariatul:

 • primește o indemnizaţie de 75% din diferența dintre salariul de bază brut din CIM și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate;
 • primește indemnizația de la angajator, care se decontează ulterior de AJOFM;
 • primește o decizie de la angajator prin care este stabilită reducerea timpului de muncă cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă;
 • este informat în privința programul de muncă pentru întreaga lună, program stabilit de angajator;
 Procedura acordării indemnizației

Angajatorii trebuie să depună la AJOFM (agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă) în circumscripția căreia îşi are sediul social:

 • cerere pentru plata indemnizației din luna anterioară;
 • o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de aplicare a reducerii timpului de muncă și de decontare a indemnizației;
 • lista persoanelor pentru care se solicită decontarea.
Cererea se înregistrează:
 • în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară
 • după plata impozitelor și contribuțiilor

Exemplu:

 • pentru salariul pe luna iulie 2020, cererea se înregistrează în luna august 2020
 • se achită integral impozitul și contribuțiile aferente salariilor anterior înregistrării cererii la AJOFM 

Măsuri de sprijin pentru profesioniști

Condițiile acordării indemnizației profesioniștilor

Prin acordarea indemnizației lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut profesioniștilor definiți de Codul civil, sunt sprijinite persoanele:

 • care realizează venituri în regim independent și
 • care au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic în perioada stării de urgență/alertă, în baza OUG 30/2020
Procedura acordării indemnizației

Persoanele din categoria ”profesioniști” trebuie să depună la AJPIS în circumscripția căreia îşi are sediul social:

 • cerere pentru plata indemnizației din luna anterioară;
 • o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor;
 • copia actului de identitate;

Cererea se înregistrează în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Măsura se aplică până la data de 31 decembrie 2020.

Măsuri de sprijin pentru zilieri

Alte categorii care vor fi susținute pentru a ajuta piața forței de muncă, pentru o perioadă de trei luni, sunt zilierii și lucrătorii sezonieri.

 Condițiile acordării indemnizației zilierilor:

Această măsură socială se acordă:

 • pentru zilierii care îşi desfășoară activitatea într-unul din domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2;
 • o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarul de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020

Beneficiarii de lucrări care utilizează forță de muncă zilieră trebuie să depună la AJPIS (agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială) în circumscripția căreia îşi desfășoară activitatea sau îşi are sediul social:

 • cerere pentru plata indemnizației din luna anterioară;
 • lista zilierilor beneficiari;
 • după ce vor plăti zilierii, din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice;
Cererea se înregistrează:
 • în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară
 • după plata impozitelor și contribuțiilor

Indemnizația se acordă doar pentru zilierii care se regăsesc în Registrul electronic de evidență a zilierilor. Verificarea se va face de către AJPIS cu sprijinul inspectoratului teritorial de muncă.

Măsuri de sprijin pentru sezonieri 

Condițiile acordării indemnizației sezonierilor
 • se acordă o indemnizație de 41,5% din salariu, dar nu mai mult de 41.5% din câștigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate;
 • facilitatea se acordă până la 31 decembrie 2020, pentru cel mult 3 luni, la alegerea angajatorului;
Procedura de decontare:
 • angajatorii depun cereri la AJOFM în raza cărora îşi au sediul social;
 • firma va plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza CIM (contract individual de muncă);
 • indemnizația se decontează de AJOFM în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii.
 Cererea se înregistrează:
 • în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară
 • după plata impozitelor și contribuțiilor
Angajatorii trebuie să depună la AJOFM în circumscripția căreia îşi are sediul social:
 • cerere pentru plata indemnizației din luna anterioară;
 • o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor;
 • lista persoanelor pentru care se solicită decontarea.

Lista va fi verificată de AJOFM, prin consultarea Registrului general de evidență a salariaților.

Măsuri de sprijin pentru angajații pe perioadă determinată de până la 3 luni

 Angajatorii care angajează persoane cu contract de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, primesc decontarea unei părţi din salariul acordat acestora.

Valoarea indemnizației:
 • reprezentă 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi,
 • nu este mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
Cererea se înregistrează:
 • în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară
 • după plata impozitelor și contribuțiilor
Angajatorii trebuie să depună la AJOFM în circumscripția căreia îşi are sediul social:
 • cerere pentru plata indemnizației din luna anterioară;
 • o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor;
 • lista persoanelor pentru care se solicită decontarea.

Această listă va fi verificată de AJOFM prin consultarea Registrului general de evidență a salariaților. Măsura se aplică pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări/angajatorului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Sprijin financiar pentru fiecare telesalariat

Angajatorii care organizează desfășurarea activități și în regim de telemuncă, beneficiază:
 • de un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei pentru fiecare telesalariat;
 • o singură data;
 • în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă;
 • până la 31 decembrie 2020;
 • de la AJOFM-ul unde are sediul social firma.
Condițiile acordării sprijinului financiar:
 • în ordinea depunerii solicitărilor;
 • în limita fondurilor alocate cu această destinaţie;
 • pentru angajaţii care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare;
Obligațiile beneficiarului:
 • a transmite ANOFM documente justificative referitoare la achiziţia categoriilor de bunuri stabilite
 • transmiterea în termen de 30 de zile de la acordarea sumei

În cazul nerespectării obligaţiei de transmitere a documentelor justificative:

 • angajatorul restituie integral suma acordată;
 • în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de raportare la ANOFM

Procedura de decontare

Decontarea indemnizaţiei se efectuează:
 • în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentelor aferente;
 • după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.

Plata indemnizaţiei se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.