Legea nr.53 din 2003 – Codul muncii

∞ E ușor să disprețuiești viața când trăiești greu: curajos e acela care rămâne bun și la nenorocire∞

Legea nr. 53 din 2003  Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 5 februarie 2003

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare

Art. 1.
 • (1) Prezentul cod reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii.
 • (2) Prezentul cod se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai in masura in care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.
Art. 2.

Dispozitiile cuprinse in prezentul cod se aplica:

 • a) cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca, care presteaza munca in Romania;
 • b) cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca in strainatate, in baza unor contracte incheiate cu un angajator roman, cu exceptia cazului in care legislatia statului pe al carui teritoriu se executa contractul individual de munca este mai favorabila;
 • c) cetatenilor straini sau apatrizi incadrati cu contract individual de munca, care presteaza munca pentru un angajator roman pe teritoriul Romăniei;
 • d) persoanelor care au dobandit statutul de refugiat si se incadreaza cu contract individual de munca pe teritoriul României, in conditiile legii;
 • e) ucenicilor care presteaza munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca;
 • f) angajatorilor, persoane fizice si juridice;
 • g) organizatiilor sindicale si patronale.

CAPITOLUL II Principii fundamentale

Art. 3.
 • (1) Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi îngrădit.
 • (2) Orice persoana este liberă în alegerea locului de munca și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze.
 • (3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de munca ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
 • (4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1)-(3) este nul de drept.

Textul integral…………Codul Muncii…………..

Similar Posts

2 Comments

 1. IancuElena spune:

  Cum pot obține grupa, când nu mai exista arhiva. Sunt pensionara, profesie inginer zootehnist, șef. ferma, anii 1978-1990. Complex intercooperatist, desființat 1990, fără arhiva.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 158 din Legea nr.263/2010
   (3) Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă mai mici de 2 ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a) şi tabelului nr. 1.
   (3^1) Dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.
   (3^2) În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.
   (4) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.
   (5) Prin documente verificabile se înţelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.
   (6) În situaţia în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu.
   (7) În situaţia în care, ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (6), se constată încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.

   https://projurista.ro/adeverinta-care-atesta-grupa-de-munca/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.