Legea nr. 528 din 2004 reglementari concesiune

∞ Pentru oameni nimic nu este cu neputință ∞

ABROGATĂ

Legea nr. 528 din 2004 pentru modificarea şi completarea  OG. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, şi a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor 

ART. 1 din Legea nr. 528 din 2004 reglementari concesiune

Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 din Legea nr. 528 din 2004 reglementari concesiune va avea următorul cuprins:

“ART. 1 Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea proiectării, finanţării, construcţiei, exploatării, întreţinerii şi transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public privat pentru concesiunea de lucrări.”

2. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:

“ART. 1^1 Contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări este un contract având ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori execuţia prin orice mijloace a oricărei combinaţii a acestor lucrări de construcţii, care corespunde cerinţelor autorităţii contractante şi care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnico-economică. În contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adăuga, după caz, plata unei sume.”

3. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) concesionar – investitor privat selecţionat să realizeze parteneriatul public-privat pentru concesiunea de lucrări;”.

4. La articolul 2, literele b) şi e) se abrogă.

5. La articolul 2, după litera h^1) se introduce litera h^2) cu următorul cuprins:

“h^2) dialog competitiv – procedura prin care autoritatea contractantă poate iniţia consultări cu investitorii preselectaţi, în scopul de a dezvolta una sau mai multe variante capabile să întrunească cerinţele autorităţii contractante şi pe baza cărora candidaţii sunt invitaţi să liciteze;”.

Textul integral…..Legea modificare-reglementari-contracte de parteneriat public-privat si regimul concesiunilor ….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.