Legea nr. 302 din 2004 cooperare internationala

∞ E greu să exprimi cu vorbele tale adevărurile generale ∞

Legea nr. 302 din 2004 cooperare internationala în materie penală a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 377 din 31 mai 2011

Acte modificatoare
Legea nr. 300/2013
Legea nr. 318/2015
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016
Legea nr. 236/2017

TITLUL I     Dispoziţii generale

CAPITOLUL I  Domeniul de aplicare şi principii generale ale cooperării judiciare internaţionale în materie penală
ART. 1  Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege se aplică următoarelor forme de cooperare internationala judiciară în materie penală:

 • a) extrădarea;
  b) predarea în baza unui mandat european de arestare;
 • c) transferul de proceduri în materie penală;
 • d) recunoaşterea şi executarea hotărârilor;
 • e) transferarea persoanelor condamnate;
 • f) asistenţa judiciară în materie penală;
 • g) alte forme de cooperare judiciară internaţională în materie penală.

(2) Prezenta lege nu se aplică modalităţilor specifice de cooperare poliţienească internaţională, dacă, potrivit legii, acestea nu se află sub control judiciar.

ART. 2  Definirea unor termeni şi expresii

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile următoare se definesc astfel:

 • a) stat solicitant – statul care formulează o cerere în domeniile reglementate de prezenta lege;
 • b) stat solicitat – statul căruia îi este adresată o cerere în domeniile reglementate de prezenta lege;
 • c) autoritate centrală – acea autoritate astfel desemnată de statul solicitant sau de statul solicitat, în aplicarea dispoziţiilor unor convenţii internaţionale;
 • d) autoritate judiciară – instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, stabilite potrivit legii române, precum şi autorităţile care au această calitate în statul solicitant, conform declaraţiilor acestuia din urmă la instrumentele internaţionale aplicabile;
 • e) persoană urmărită – persoana care formează obiectul unui mandat de urmărire internaţională;
 • f) persoană extrădabilă – persoana care formează obiectul unei proceduri de extrădare;
 • g) extrădat sau persoană extrădată – persoana a cărei extrădare a fost aprobată;
 • h) extrădare activă – procedura de extrădare în care România are calitatea de stat solicitant;
 • i) extrădare pasivă – procedura de extrădare în care România are calitatea de stat solicitat;
 • j) persoana solicitată – persoana care face obiectul unui mandat european de arestare;
 • k) condamnare – orice pedeapsă sau măsură de siguranţă aplicată ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni;

Textul integral..…….Legea-nr.-302-din-2004-cooperarea-judiciara-internationala-in-materie-penala

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.