Legea nr. 273 din 2004 procedura adoptiei republicata

∞ Nimic nu este mai apreciat de popor ca bunătatea ∞

CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din Legea nr. 273 din 2004

    ART. 1 

Următoarele principii trebuie respectate în mod obligatoriu în cursul procedurii adoptiei:

 • a) principiul interesului superior al copilului;
 • b) principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;
  c) principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică;
 • d) principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate;
 • e) principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei;
 • f) principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti.
ART. 2 

În înţelesul Legea nr. 273 din 2004, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 • a) adoptat – persoana care a fost sau urmează să fie adoptată, în condiţiile prezentei legi;
 • b) adoptator – persoana care a adoptat sau doreşte să adopte, în condiţiile prezentei legi;
 • c) adopţie internă – adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obişnuită în România;
 • d) adopţie internaţională – adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită în state diferite. În urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului;
 • e) atestat – documentul eliberat, în condiţiile prezentei legi, care certifică existenţa abilităţilor parentale ale solicitantului, precum şi îndeplinirea garanţiilor morale şi condiţiilor materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului;
 • f) Convenţia de la Haga – Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993. Ratificată de România prin Legea nr. 84/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, cu modificările ulterioare;
 • g) copil – persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani sau nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii;

   Textul integral……Legea-privind procedura-adoptiei

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.