Legea nr. 241 din 2001 stabilirea chiriei la locuinte

∞ Doar rațiunea ne poate asigura liniștea ∞

Stabilirea chiriei la locuințe reglementată prin Legea nr.241 din 2001, aprobă OUG nr. 40/1999  privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 265 din 23 mai 2001

ARTICOL UNIC din Legea nr. 241 din 2001

Prin Legea nr. 241 din 2001 se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. A fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999

1. Articolul 1 din Legea nr. 241 din 2001 va avea următorul cuprins: 

“ART. 1 Contractele de închiriere privind suprafeţele locative:

  • cu destinaţia de locuinţe, precum şi
  • cele folosite de aşezămintele social-culturale şi de învăţământ, de partide politice, de sindicate şi de alte organizaţii neguvernamentale,
  • legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994 şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
  • se prelungesc de drept pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia, în aceleaşi condiţii, cu excepţia nivelului chiriei.”
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 

“ART. 2 Contractele de închiriere prelungite sau reînnoite în temeiul Legii nr. 17/1994, pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriaşilor, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“ART. 6 În cazul contractelor de vânzare-cumpărare:

  • încheiate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, şi
  • desfiinţate prin hotărâre judecătorească,
  • proprietarul recunoscut de justiţie va încheia cu persoanele care au cumpărat locuinţa în baza Legii nr. 112/1995 şi care o ocupă efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani.”
4. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, vor înregistra noul contract de închiriere la organul fiscal teritorial.”

5. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Chiriaşul sau fostul chiriaş este obligat că comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării.”

Textul integral.……… OUG privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei …………….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.