Legea nr. 188 din 2000 executori judecătorești

∞ Grija pentru oameni, odată strecurată în inima omului, se transformă într-o comoară adevărată ∞

Legea nr. 188 din 2000 executori judecătorești, republicată  a fost modificată și completată prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

 • (1) Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat, bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.
 • (2) Executorii judecătoreşti îndeplinesc şi alte atribuţii date prin lege în competenţa lor.

Art. 2.

 • (1) Executorii judecătoreşti sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public.
 • (2) Actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. ……

Art. 4.

Coordonarea şi controlul activităţii executorilor judecătoreşti se exercită de către Ministerul Justiţiei.

Art. 5.

Activitatea executorilor judecătoreşti se înfăptuieşte în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor şi ale altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Art. 6.

Executorii judecătoreşti nu pot refuza îndeplinirea unui act dat în competența lor decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II Competenţa executorilor judecătoreşti

Art. 7.

Executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 1. punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 2. notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 3. comunicarea actelor de procedură;
 4. recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 5. aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
 6. constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
 7. întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
 8. întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

Textul integral al legii.Legea nr. 188 din 2000 – executori judecatoresti ….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.